CAT ve loader iş başında…

Kışa geçiş dönemindeyiz. O yüzden orman çamur içinde ve günlerce de kurumuyor. Sürekli saplanıp kaldığımız için dozerler hep hazırda bekliyor.

Araç boş dolu farketmiyor. Boşken de zart zurt saplanıp duruyoruz.

Bugün yine saplanınca ve loader da yakınımızda olunca loader da yardıma geldi 2 dakika. Adam bizim trailerı tuttu kaldırdı ve arka tarafı çizgiye soktu. Ardından dozer önden çekti. Gayet standart işler ormanda bu aralar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.