Dolunay sağolsun, gece boyunca sanki gün ışığında çalışmış gibi çalıştım.

Dolunay olunca ve havada bulut ve sis de olmayınca, hava gece boyunca apaydınlıktı. Zemindeki kar, ayışığıyla beraber ekstra bir aydınlıklık sağlayınca sanki gündüz çalışıyormuş gibi gayet rahattı şartlar.

2 yükleme makinası var. Önümdeki araç da yükleniyor, ben de. 2'şer 2'şer alıyorlar araçları. İkimizin de yükleme aynı anda bitti doğal olarak, arkalı önlü ayrıldık bölgeden.

Yüklenirken 2 tane fotoğraf aldım. Fotoğrafta ayışığının etrafı ne kadar aydınlattığı çok belli olmuyor ama karşıki dağların ne kadar net göründüğü belli oluyor yine de.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.