Ufak bir gulmece-guldurmece olsun hesaaabi, bunu da paylasayim…

Yuklemem tamamlandi. Aracimdan indim, yukleme makinasinin yanina gittim, asagida bekliyorum, operatorun evragimi doldurup bana asagiya atmasini. Adam da makinayi susturdu ki, muhabbet edelim o sirada, birbirimizi rahat duyalim diye…

Muhabbetin sonlarina geliyoruz, benim ticket hazir, asagiya sarkitti iple. Bir yandan da bana sesleniyor: “Yarin 13. Cuma.” diye…

Ben de: “Eeeee, ugursuzluktur, yarin calismayalim o zaman.” Operator guluyor kikir kikir..:D

Adam kac gundur bana dert yaniyor zaten “Bana is bul, bana is bul.” diye. Adam baymis vaziyette. Bir araci yukluyor, digeri giriyor. Durmaksizin… Adamin yemegini yemege vakti yok. 12 saat non-stop. Ama paralari naftalinliyordur, orasi kesin…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.