je za tím nějaká hypotéza? měl by to ovlivňovat měsíc?
Petr Simecek
1

Vliv Měsíce na lidský organismus je více méně uznáván. Nejtypičtěji je viditelný dopad na kvalitu spánku, který by mohl být důležitý i v případě Amálky. Obecně se uznává vliv na tekutiny (viz např. příliv/odliv) a tedy i cévní systém a na hormony (prokazatelné např. u ženského menstruačního cyklu).

Like what you read? Give Renča Krasulová a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.