Enerji’de Yeni “Ödül”: Veri İçin “Destansı Arayış”

“… keşif, zamanı gelince, dünya nüfusuna hareketlilik ve güç getirecek, ulusların ve imparatorlukların yükselişinde ve çöküşünde merkezi bir rol oynayacak ve insan toplumunun dönüşümünde önemli bir unsur haline gelecekti. Ama tüm bunlar, elbette, hala beklentiydi. Hemen ardından gelen ise altına hücum gibiydi! …”

Daniel Yergin’in Pulitzer ödüllü “The Prize” adlı kitabında petrolün 1850’lerin sonlarında insanoğlunun hayatına girmesi ve modern hayatı “dönüştürmeye” başlaması bu şekilde tasvir ediliyor.

Yergin’in, petrole değer atfederken aynı dönemin başka bir değerli emtiasını referans gösterip “altına hücum” ifadelerini kullanmış olması ile İngiliz matematikçi Humby’nin veriyi “yeni bir emtia” olarak tanımlayıp, veriye değer atfederken herkesin bildiği ve artık biraz da klişeleşmiş hale gelen “yeni petrol veridir” ifadesini kullanmış olması tesadüf olmasa gerek.

İki anlatımda da hücum edilen yeni emtianın en az bir önceki emtia kadar değerli olabileceğine ve hatta ekonomik anlamda eskisinin yerini alabileceğine vurgu yapılıyor. Zira Humby’nin de önemli bir aktörü olduğu bu yeni emtia için başlatılan “yeni destansı arayışın” somut yansımasını hepimiz deneyimliyoruz. Verinin gücü; bugün Facebook, Amazon, Microsoft, Google gibi en büyük teknoloji şirketlerini, bir dönemin en değerli şirketleri konumunda olan Standard, BP, Shell, Exxon gibi enerji devlerinden çok daha değerli hale getirdi.

Son dönemde bu yeni destansı arayış sürecinin enerji piyasalarına tekrar döndüğünü görüyoruz. Ancak bu sefer dönüşümü gerçekleştiren emtia veri ve dönüşümden etkilenen emtia ise elektrik. Günümüz elektrik piyasaları, akıllı sayaçlardan elde edilen anlık üretim ve tüketim verileri, birçok tahmin sağlayıcısından alınan farklı niteliklerdeki tahminler, gerçekleşen piyasa fiyatları, derinlik bilgileri, yakıt maliyetleri, sistem yönü, rüzgar hızı, frekans bilgisi, bulutluluk, arızalar, talimatlar ve benzeri geniş bir veri kümesinden etkileniyor.

Ve bu verilerin her geçen gün daha yoğun kullanılması, bahsi geçen dönüşümü gerçekleştiriyor.

Özellikle kısa vadeli Gün İçi Piyasalarında bu dönüşümü daha net görebiliyoruz. Bu piyasalarda en “doğru” kararları alabilmek, verinin ancak ve ancak en iyi şekilde anlamlandırılabilmesi ile mümkün oluyor. Örneğin, büyük bir rüzgar santrali portföyünün 2 saat sonrasındaki üretimlerini tahmin etmek için, santrallerden anlık bazda güç, rüzgar hızı, rüzgar yönü ve arıza verilerini alıp, bu verileri bir makine öğrenmesi modelinde işleyerek her 10 dakikada bir tahmin üretmek, ilgili portföye yıllık bazda milyonlar kazandırabiliyor. Ya da yukarıda tanımlanan veri kümesindeki verileri kullanan algoritmalar, yapılacak ticari işleme milisaniyelerde karar verip, piyasa katılımcılarının dengesizlik maliyetlerini %30 oranında düşürebiliyor.

Doğal olarak, elektrik piyasalarında bu gibi yeteneklere sahip olan şirketler, dönüşümün kazananlar oluyor. Ve biz de smartpulse olarak müşterilerimizin kazanan olmasından gurur duyuyoruz!

Bu dönüşüm gelecekte hızlanarak başka aşamalara evrilecek. Henüz kulağa “futuristik” gibi gelen birçok iş modeli gelecekte yeni yaşam standartlarımızı şekillendirecek. Ve bu dönüşüm süresince verinin önemi her zaman artarak devam edecek. Biz de geleceğin yapılarını şimdiden öngörerek yeni yatırımlar yapmaya, müşterilerimiz için basit ama derinlikli, erişilebilir ve akıllı çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.

Yeni arayışların tüm insanlığa iyilik, refah, mutluluk ve barış getirmesi dileğiyle…

Ali Güleç

--

--

smartPulse is a SaaS solution that provides trading optimization for energy generators and consumers with its Digital Energy Management Platform.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
smartPulse Technology

smartPulse is a SaaS solution that provides trading optimization for energy generators and consumers with its Digital Energy Management Platform.