Orada Saat Kaç?

Şirketiniz birden fazla ülke ile mi çalışıyor? Ya da Amerika, Çin, Rusya gibi geniş coğrafyalı bir ülkede mi çalışıyorsunuz? Öyleyse siz de çoktan tarih ve saat problemleri ile karşı karşıya kalmışsınızdır.

Kullanılan tarih saat değişkeni, birden fazla ülkede işlem yapan ya da geniş coğrafyalı bir ülkede kullanılan yazılımlarda, bazı durumlarda eksik kalıyor olabilir. Kullanılan yazılım diline göre, bazı tarih tipleri üzerinde hangi saat diliminde çalıştığınız verisini barındırmaz. Bu yüzden, o tarih saat tipine ait bir zaman, dünyadaki herhangi bir yerdeki zamana ait olabilir.

Örneğin 01/04/2021 11:00:00 PM biçimi için, belirtilen zamanın hangi saat diliminde olduğu belli değildir.

Bu problemin üstesinden gelmek için, çoğu yazılım dilinde, tarih saat bilgilerinin yanında o zamanın hangi saat diliminde olduğunu da içeren biçimler vardır. Bu biçimler, ek olarak ilgili zamanın UTC’ye (Coordinated Universal Time) olan süre farkını da üzerinde saklamaktadır.

Dolayısıyla zamanı bu şekilde saklayarak daha sonra çok kolay şekilde farklı ülke saatine kolayca çevirebilirsiniz.

Örneğin 01/04/2021 11:00:00 PM +03:00. Burada PM’ den sonra +03:00 verisi UTC’ye olan zaman uzaklığını göstermektedir; buradaki zaman 8 Eylül 2016 da UTC+3' e geçiş yapan Türkiye’de kayıtlanan bir zamanı göstermektedir.

Örneğin Türkiye’deki bu saati UTC+1 olan İspanya saatine çevirmek için, önce 11 den 3 çıkarılarak Londra saati bulunur, sonra İspanya UTC+1 de olduğu için 1 eklenir. Çözüm: 11–3 + 1 = 9.

Dolayısıyla farklı ülkelerde aynı yazılımdaki aynı ekrana bakan 3 farklı kişi, bu zamanı Londra’da 08:00, İspanya’da 09:00, Türkiye’de 11:00 olarak görecektir.

Siz de çok zaman dilimli bir şirket ya da geniş coğrafyalı yazılımlar ile çalışıyorsanız, zaman dilimini barındıran veri tipleri işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Smartpulse ile bu şekilde aynı anda birden fazla ülkeyi kapsayan piyasalarda da işlem yapabilirsiniz.

*UTC : Londra’da yerel saatin geçerli olduğu eşgüdümlü evrensel saat dilimi

Kemal Baytekin

--

--

smartPulse is a SaaS solution that provides trading optimization for energy generators and consumers with its Digital Energy Management Platform.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
smartPulse Technology

smartPulse is a SaaS solution that provides trading optimization for energy generators and consumers with its Digital Energy Management Platform.