Mohammed

Ik zit al anderhalf uur heel verveeld in de Flixbus van Antwerpen naar Nijmegen. We komen aan in Eindhoven, waar we nog een tussenstop maken. Er staan veel mensen te wachten. “Aah nee, shit” denk ik. Tot nu toe zat er niemand naast mij en ik heb weinig zin in een buspartner. De mensen buiten zien er ook weinig belovend uit als we het hebben over buspartner materiaal.

De bus begint vol te druppelen. Er komt een mevrouw binnen lopen met een jongetje. Ze heeft moeite om het jongetje naar haar te laten luisteren, hij is continu afgeleid. Ze zegt iets tegen hem en wijst naar de stoel naast mij. Ik versta het niet, het is een andere taal. Ik lach vriendelijk naar haar en het jongetje. Die inmiddels verlegen in het gangpad naar mij staat te kijken met zijn mooie bruine amandelvormige ogen. “Mag ik naast u komen zitten mevrouw?” vraagt hij. “Ja, natuurlijk” antwoord ik.

Hij neemt plaats. Wil zijn gordel om doen, maar heeft moeite. Ik weet niet wat ik moet doen, wil helpen maar hem ook niet afschrikken. Er is iets heel breekbaars aan hem. Hij heeft oude kleren aan, wat vies. En een paars plastictasje bij zich met gaten erin. Van wat ik kan zien zit er een frisbee in en een flesje water. In mijn hoofd heb ik me al een heel beeld van hem gevormd; vluchteling.

“Wilt u mij helpen? Ik moet wel veilig zijn” zegt hij al wijzend naar zijn gordel. “We moeten inderdaad veilig zijn” zeg ik instemmend terwijl ik hem met zijn gordel help. “Hoe heet je?” - “Mohammed. En u?” “Ik heet Carleen en zeg maar gewoon jij, zo oud ben ik niet.” zeg ik met een zachte knipoog. “Hoe oud ben je, Mohammed?” Hij steekt zijn vingers op. “Ja, zeg maar”. “Ik ben negen jaar” zegt hij met een glimlach die even hard van zijn grote ogen af blinkt als van zijn mond. Heerlijk kind. De mevrouw die met hem was heeft voor ons plaats genomen. Ze kijkt om en lacht vriendelijk, geeft zonder woorden aan dat het goed is en ze mij vertrouwd.

“We moeten veilig zijn” zegt Mohammed me weer. “Ja” denk ik. “Er bevinden zich nooduitgangen bij de eerste twee ramen voorin en hier bij onze ramen achterin. Dat dakraam is ook een nooduitgang, voor als de bus is omgevallen. En je kan ook uit die deur daar.” Hij wijst naar de achteruitgang die zich niet ver van ons bevind. In mijn hoofd begint het te duizelen.

“Als er iets gebeurt moet je die dingen pakken en daarmee het raam inslaan. En daar is de brandblusser voor als er brand is.” 
Inmiddels heeft zich een zware steen in mijn maag gevormd wiens zwarte gas mijn hart omringt. Mijn hart begint er zachtjes van te huilen. Mijn gedachten flitsen snel voorbij. Mohammed en de mevrouw hebben er maximaal 30 seconden overgedaan om van de ingang tot bij mij te komen. Heeft hij dit allemaal opgemerkt in die korte tijd? Alle bussen hebben natuurlijk wel dezelfde opzet als het gaat om nooduitgangen, maar het simpele feit dat een negenjarig kind hiermee bezig is of moet zijn vind ik ziekelijk.

Ik besluit te antwoorden met een zo neutraal mogelijk: “Dat heb je allemaal goed gezien. En het is belangrijk dat je dit weet, inderdaad, voor je veiligheid.” Mohammed knikt instemmend zijn hoofd. Hij begint met zijn benen te wiebelen op de stoel. “Mooi” denk ik. Hij is tenminste wel op zijn gemak.

Ik besluit het onderwerp te veranderen. “Heb je broertjes en zusjes?” “Ja, ik heb twee zusjes en een broertje. Maar die is nog heel klein, ik wou met hem gaan voetballen maar dat kan hij niet. Echt saai.” Ik moet lachen. “Wat leuk. Ik heb ook twee broertjes en een zusje” zeg ik hem. De grote glimlachende ogen zijn terug. “Zijn jullie ook met vier? Wow.” Ja, dit is beter. Nu gaat het gesprek de goede kant op. Beide zijn we de oudste van het gezin en hij vraagt mij advies over het zijn van een grote broer. Voornamelijk over hoe hij dat kleine broertje nou aan het voetballen kan krijgen, dat is erg belangrijk. Het kleine broertje kan nog niet eens lopen, dus ik zeg dat hij gewoon nog even moet wachten. Het komt vanzelf wel. Mohammed wil weten hoe lang. En als ik zeg dat ik dat ook niet weet laat hij zichtbaar teleurstelling zien.

“Waar kom je vandaan?” “Ik woon in het AZC in Eindhoven en daar ga ik ook naar school en krijg ik Nederlandse les. Vandaag heb ik een Nederlands diploma gehaald, want ik kan het al heel goed.” Uit de zak van zijn vest haalt hij een zakje snoepjes. “Kijk, deze heb ik gekregen omdat ik het zo goed had gedaan.” Hij biedt mij een snoepje aan. Ik neem het aan en zeg: “Op jou! En je Nederlands is inderdaad heel goed.” Die op jou opmerking begrijpt hij niet, ik zie het, maar hij heeft blijkbaar geen zin om er aandacht aan te besteden. Ik besluit de verdere waaromvragen ook maar even uit te stellen. We eten samen een snoepje.

“Hoe lang woon je al in Nederland?” vraag ik voorzichtig. “Een jaar nu. Daarvoor woonde we in Syrië, maar we moesten vluchten. Het was erg.” De steen die net aan het verdwijnen was is weer voelbaar in mijn maag. Ik kan Mohammed niet helemaal lezen. Hij geeft mij mondjesmaat informatie over zijn verleden, maar kijkt me niet aan als hij erover praat. Wil hij erover praten met een wildvreemde? Of komen deze antwoorden voort uit een gewoonte kwestie omdat hij deze vragen zo vaak krijgt? Ik besluit te kiezen voor de veilige optie en weer het onderwerp te veranderen naar iets luchtiger, voetbal. Ja, hij voetbalt graag. En vorige week hebben ze gewonnen met 11–0, wat een sukkels die andere ploeg. Hij is ook de beste van zijn team en al veel groter dan de andere kindjes, daarom kan hij ook veel harder rennen. Ik stem met alles in en geniet van de deugnieterij in zijn ogen en glimlach.

Op zijn beurt heeft Mohammed na een tijdje ook vragen voor mij. We hebben inmiddels een kleine vertrouwensrelatie ontwikkeld. Hij vraagt of ik getrouwd ben. “Nee” antwoord ik. Oh, ja zijn tante, hij wijst naar de vrouw voor ons, is ook niet getrouwd, maar dat zou wel moeten. Ik moet hardop lachen. “Mag je tante dat niet zelf beslissen?” vraag ik hem plagerig. “Uhja, ik denk het wel” antwoord hij een stuk genuanceerder. Hij heeft het zelf ook door.

Mohammed vraagt ook of ik verliefd ben. Het antwoord is eigenlijk ja, maar wederom kies ik voor de makkelijke uitweg, aangezien ik hem heb gezegd dat ik niet getrouwd ben, en antwoord nee. Jammer voor mij zegt hij. Hij is wel verliefd en dat is best leuk maar ook wel vies. De gelukkige is een meisje met geel haar. Ik vraag of zij ook verliefd is op hem. “Ieeeeuwww!!!!!” zegt hij. “Dat ga ik toch niet aan haar vragen!!!” Nee, ja, oké, duidelijk. Ik was even niet zeker over in welk stadium we nu zaten met zijn tweeën, maar ik ben weer even goed op mijn plek gezet.

Op een gegeven moment vraagt Mohammed mij of ik ham eet. Ik zeg nee, ik eet ook eigenlijk bijna geen ham. “Ben jij ook moslim?” “Nee” zeg ik. “Oh, ik wel. Maar waarom eet je dan geen hááám?” vraagt hij verveeld. “Geheimpje, het is eigenlijk helemaal niet zo lekker.” Ik heb moeite om mijn gezicht in de plooi te houden. “Echt niet?!” vraagt hij met grote ogen. “Nee, echt niet. Je mist er niks aan.” “Nou, mooi dat ik het niet eet dan.” zegt hij terwijl hij eigenwijs zijn rug tegen zijn stoelleuning duwt.

Het komt niet vaak voor dat ik gesprekken heb met kleine kinderen over onderwerpen die eigenlijk best diepgaand zijn. Mohammed is leuk. Hij doet veel met mij. Ik vraag hem of ik met hem een foto mag maken. “Waaróóóóm?” klinkt het. “Omdat ik me jou graag wil herinneren. En over jou wil vertellen aan andere mensen.” Dit antwoord wordt goedgekeurd, er komt zelfs geen waaromvraag. We maken samen een foto. Inmiddels komen we aan in Nijmegen. Ik moet eruit, we vinden het allebei jammer. Mohammed zegt dat hij me gaat missen, de busreis wordt een stuk saaier zonder mij. Ja, ik ga hem ook missen zeg ik hem. Want ook mijn verdere reis was een stuk saaier zonder hem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.