در صورت پرداخت حق بیمه یکجا با مبلغ قابل توجهی، مقدار رشد سرمایه و سرمایه نهایی شما رشد خیلی بیشتری خواهد داشت؛

پس در ایجاد ذخیره اندوخته منفعت بیشتری و سرمایه بالاتر ایجاد میکند

اما در این حال شما از پوشش معافیت حق بیمه در صورت نقص عضو ،محروم میشوید

نکته دیگر این هست که ارزندگی بیمه عمر بعلت ایجاد آن از مبالغ خرد هست

خوبی این روش برای کسی هست که درآمد ثابتی ندارد و نمیتواند برای پرداخت های سالانه برنامه ریزی کند که مبلغ مناسبی را بصورت یکجا پرداخت میکند؛

ضمن اینکه با کارشناس محترم بیمه دیگر هم موافق هستم که ترکیب سپرده اولیه بالا و پرداخت مستمر پرسود تر خواهد بود

با این حال باز هم مشکلی نیست،شما میتواندی ابتدا بیمه نامه رو بصورت یکجا تهیه کنید اما بعد با الحاقیه روش پرداخت رو تغییر دهید؛ و یا اینکه هر چند سال یکبار به پرداختی بیافزایید

از مزایای بیمه های زندگی،انعطاف در روش پرداخت هست که شما در بیمه پارسیان میتوانید به راحتی روش پرداختی خود و سایر شرایط بیمه نامه را با الحاقیه های سالانه تغییر دهید

مهم تصمیم شما برای تهیه بیمه نامه هست؛با مشورت نمایندگان محترم شرکت بیمه پارسیان یک بیمه نامه مثبت و کارا تهیه بفرمایید؛مطمئن باشید درآینده فایده آن را خواهید دید

via بیدبرگ — مرجع سوالات بیمه ( بیمه عمر ، تامین اجتماعی و… — سوال و پاسخ های اخیر http://ift.tt/1oIDko9 خرید آگاهانه بیمه http://www.bidbarg.com/ مرجع سوالات بیمه http://ask.bidbarg.com/ منتخب مقالات بیمه http://ift.tt/1pVOPtc دانشنامه آزاد بیمه http://ift.tt/1TspV0k