Meie naaberriik Filipiinid

Vaadake seda videot.

See video illustreerib suurepäraselt seda, kuivõrd haledas seisundis on ülesehitatud tänane riigi-, võimu- ja seadussüsteem (jah, ka meie riigis). Ükskõik missuguse võimu ajal on olemas inimesed, kes on nõus “korrarikkujate” peasid tooma ja on samal ajal veendunud, et aitavad süsteemile kaasa. Nemad peavad seadusest kinni. Nii oli salakaebustega NSVL’is, nii oli juutide perede väljaandmisega Kolmandas riigis, nii ongi praegu narkodiileritega ja -tarbijatega Filipiinidel.

Problem seisneb selles, et meie ühine olemasolev stabiilsus on tingitud ainult sellest, et võim ei ole kõrilõikajate ja türannide kätes. Või siis pigem me usume seda ise. Paljud aastaid hiljem sellised “andekad” inimesed, kelle käes on praegu võim, tunduvad meie lastele kõrilõikajana, sest nad vangistavad näiteks narkotarbijaid. Ja need tulevikuinimesed hakkavad rääkima tollaaegsest “politseimoraalist”.

Ei või oodata momenti, kui järsult selgub, et teie moraalsed väärtused ei ole kooskõlas enam nende väärtustega, mis on uue võimu inimestel. Järk-järgult tuleb nendest võimsuse hoovadest lahti saada. Ainult nii ei lange te lõksu. Vähemalt saate sellest lihtsamini välja.

Loe artiklit vene keeles.
Mina Facebook’is.

Like what you read? Give Smolkin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.