Karşılaşsak diyorum sadece sussak konuşmasak senin gözlerini görsem ezberlesem yüzündeki gülümsemeni bu bana yetecek sanırım

Şair diyor ya insan seve seve ölmez de ne yapar

Ben ölüyorum her nefes aldığımda…

Sadece dua edebiliyorum elimden ve dilimden başka bişey gelmiyor sana söylemek mi bilmiyorum seni tanımıyorum korkuyorum ama özlüyorum

Söylesene insan tanımadığı birini özler mi sesine aşık olur mu bana yardım eder misin benim aklım da kalbimde almıyor artık 😔

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.