Neden böyle oluyor baktığım her yerdesin adını bile duymak elimi ayağımı birbirine dolastiriyor seni uzaktan bile görebilmek için bütün ihtimalleri değerlendiriyorum ama en acısı bunu bir tek ben biliyorum sen benim farkımda bile değilsin

Acı çekiyorum… yine de sen acı çekme istiyorum..

Sadece bir kere adımı söylemiştin o günden beri ismimi kimse söylemesin istiyorum sanki adım senin sesinle söylenince ben ben oldum hala kulaklarımda senin sesin…

Ve sen bilmiyorsun

Şair diyor ya yalnız bunun için sevseydim seni …

Ben seni sebepsiz seviyorum

Yağmurun Rabbine emanet ol….

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.