İnsan Karnıyarıkları
Öznur Kara
171

Yeni işe başlayan bir insan kaynakları asistanı olarak söylemeliyim ki mülakata aldığım hiçbir yeni mezun ne dersine çalışıp geliyor ne kafalarında geleceğe dair bir şeyler var ne de ileride ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. En kötüsü de ön yargılı olup daha iş teklifini, detayları dinlemeden kesin bir ön yargı ve daha bir hiçlerken büyük bir kibirle teklifi agresif şekilde reddediyorlar. Üzücü bir durum benim açımdan. Benim gözümden kendilerini görseler mahcup olurlar herhalde. Kibir yüzünden, her teklif edilen işe ön yargıları yüzünden ve piyasa koşullarından bi haber olmaları nedeni ile çok şey kaybediyorlar ve bundan haberleri yok. Ama bence asıl sorun eğitim sistemimiz. Üniversitelerde bunları öyle bir poh pohluyorlar ki mezun olur olmaz önlerine bir masa bir lap top ve maaş bakiyelerinde dolgun bir maaş ile yattıkları yerden çalışacaklarını zannediyorlar. Öyle değil işte o işler yaşıtım… Güzel bir yazı olmuş kaleminize sağlık.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.