Sign in

Dětské sportoviště v areálu FISH&HUNT

Poslední školní den 29.6.2018 byl tady, a s ním i dlouho očekávaný dětský den v areálu FISH&HUNT v Nové Vsi u Kolína. Sluníčko krásně hřálo a první školáci se začali scházet již krátce po deváté hodině. Za vysvědčení s vyznamenáním měli totiž slíbenou výbornou zmrzlinu zdarma. Nakonec ji ale stejně dostal každý školák, který na akci dorazil. A bylo jich opravdu požehnaně jak z blízkého okolí, tak z poměrně vzdálených končin. Celkem se ten den v našem areálu vystřídala asi stovka dětí. Velkou událostí byl příjezd celého sportovního oddílu MMA PitBull Kolín pod vedením hlavního trenéra Honzy Kovalczuka. …


Tajga. Půl sedmé ráno. Čtyřicet metrů. Po týdnu neúprosného pronásledování vznešeného zvířete si konečně stojíte tváří v tvář. Od mohutné trofeje vás nyní dělí jen několik pohybů prstu. Upřeně se vám dívá do očí a vám se mezitím do žil plným proudem valí adrenalin. Přesto cítíte nejistotu. Máte jen jeden jediný pokus, jen jeden jediný šíp. Další natažení trvá příliš dlouho. Je to buď teď nebo nikdy. Naposledy mu oplácíte pohled, na který jste tak dlouho čekal, a s nejvyšší pokorou k matce přírodě vypouštíte tětivu luku….

Myslivost se stejně jako každý jiný obor dnes vyvíjí velice rychle. Většina…

FISH HUNT

Multifunkční sportovní areál s restaurací, penzionem a střelnicemi. Prodej luků a zbraní s odborným servisem. www.fishhunt.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store