Is Instagram belangrijk voor mijn bedrijf?

JA. Oei, was dat met de deur in huis vallen?

Oké, misschien mag het iets genuanceerder. Instagram, enkele jaren terug overgenomen door Facebook, is groter en belangrijker dan ooit.

Maar wat is Instagram eigenlijk? Instagram is een tool/app dat mensen de mogelijkheid geeft om “professionele” foto’s te maken en uploaden. Het is dus vooral een visueel platform. Voor je een foto toevoegt kan je filters instellen, helderheid aanpassen, contrast instellen en tal van andere mogelijkheden.

links: filters — rechts: aanpassingen
Dit zorgt ervoor dat je een persoonlijk digitaal fotoalbum krijgt. Iets wat ook de originele bedoeling was van de makers.

Met dit in het achterhoofd, wat denk jij dat het meest gedeeld wordt via Instagram? Inderdaad, luxe, the happy life! Concreet: schoenen, kledij, eten, auto’s, exclusieve producten, design, enzovoort. Alles om te tonen hoe goed je het hebt. Misschien toch niet zo raar dat Facebook deze overname heeft gedaan? ;-)

Past deze doelgroep bij jouw bedrijf? Dan moet je zeker gebruik maken van Instagram. Lees niet verder en reageer en like dingen op Instagram om meer volgers te krijgen! Je krijgt er zeker geen spijt van …

Binnenkort zullen we enkele tips delen om meer volgers te krijgen op Instagram. Volg ons dus zeker via Facebook, Twitter, Instagram of hier, Medium.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.