Büyük Veri, Büyük Fikirler! — Part 2

Değeri kişiye özel oldukça artan bir bilgi dönemine girdik. Jenerik, genelleştirilmiş bilgilerden, sadece kişiye ait olabilecek parmak izi, retina taraması gibi son derece spesifik verilere odaklanıyoruz. Aslında, her bir hareketimiz sadece bize özel. Örneğin, nasıl oturduğumuz. Hepimiz birbirimizden farklı bir şekilde oturuyoruz. Bacaklarımızın uzunluğu, postürümüz, sırtımız ile yerin arasındaki açı… Oturduğumuz sandalyeye 100 sensör koysak, tamamıyla size özel bir oturma endeksi yaratabiliriz, oturuşunuza uyarlanmış bir tür parmak izi gibi. Bu bilgi ne işe yarar ki diye düşünebilirsiniz. Bu bilgi dünyada araba hırsızlığını durdurabilecek güce sahip. Arabaların sahipleri için ayarlanabilecek etkili bir hırsızdan korunma yöntemi. Sürücü koltuğu sadece size ait ve eğer izinsiz biri arabanıza girip çalmaya kalkarsa, araba hareket etmeyecek. “Bir dakika sen benim sürücüm değilsin” deyip, motoru çalıştırmayacak. Sırf hırsızdan korunmak için değil, yorgun sürücülerin kaza yapmasını engellemek için de benzer uyarılar geliştirilebilecek. Örneğin, sürücünün hareketleri yavaşlar, uyku ifadeleri gösterirse, bir korna çalacak veya kişiyi koltuk sarsarak uyaracak. Bilginin yapabilecekleri ancak hayal gücümüzle sınırlı…

Ted’de Big Data

The Economist’in Data Editörü ‘’Big Data Daha İyi Data’’ başlıklı TED konuşmasında Big Data’yı şöyle özetliyor; Big Data çok önemli. Big Data, düşündüğünüz zaman, bu gezegendeki küresel sorunları gidermenin tek yolu. İnsanları doyurmak, medikal ihtiyaçlarını gidermek, elektrik gibi temel enerji kaynaklarına erişimlerini sağlamak ve yakın gelecekte küresel ısınma sonucunda kavrulmamak için bilgiyi etkili bir şekilde kullanmak çok önemli.

Büyük veri, büyük analiz ihtiyacını da beraberinde getirdi

Geçmişte kullanılan ve çoğunlukla yaş, cinsiyet ve telefon numarasını inceleyen analiz çözümleri, artık bugünün ihtiyaçlarını da karşılayamaz duruma geldi. Şimdilerde ise gelişmiş metodlar, ileri teknoloji ve deneyimlerin kombinasyonundan ortaya çıkan yepyeni bir analiz yöntemi ortaya çıktı. Elinizdeki veriyi analiz etmeye başlamadan önce, ortaya çıkan sonucu hangi amaçlar için kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. İşe kendinize şu soruları sorarak başlayabilirsiniz: “Öğrenmek istediğim şey nedir?”, “Hangi tarz bilgiler ihtiyacım olan cevapları bulmamda yardımcı olur?”, “İlgili bilgilere hangi yöntemlerle ulaşabilirim?“, “Bu metodları uygulamak için hangi araçları kullanabilirim?” ve belki de en önemli soru olan; “Bu sonuçları nasıl yorumlayabilirim ve harekete geçebilirim?” Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra artık sıra aksiyona geçmeye gelmiş demektir.

Markaların yüzde 83′ü veriyi internet sitelerinin performansını artırma amacıyla kullanacak.

Markalar yıllar geçtikçe data ile ilgili bütçelerini arttırıyor. Peki bu markalar büyük veriyi nerede arıyor ve nasıl bir sonuç ile karşılaşıyor? Bu konuda yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 56′sı veri yüklemesi konusunda tecrübeli olan personel temin edeceğini belirtirken, yüzde 83′ü bu veriyi internet sitelerinin performansını artırma amacıyla kullanacak. Araştırmada görüş bildiren firmaların yüzde 72′i ise e-posta verimliliğini artırma amacıyla veriyi kullanacağını ifade ederken, yüzde 59′u ise sosyal performansını iyileştirme amacını taşıdığını belirtiyor. Bu doğrultuda, katılımcıların büyük çoğunluğu sosyal medya kanallarından elde edilen kullanıcı verilerine odaklanmayı planladığını belirtirken, yarısından azı ise bu verileri offline kampanyalarında değerlendireceklerini belirtiyor.

Karlılıklarını maksimum derecede artırmak isteyen firmalar, özellikle farklı kanallardan elde edilen verileri ilişkilendirme konusuna odaklanma yoluna gidecekler. Bu şekilde müşterilerinin davranışlarını en iyi şekilde ölçebilecek olan şirketler, ellerindeki verilerle, kişiye özel kampanyalar yapabilir, ilgi alanlarına yönelik ürünler geliştirebilir ve hatta ileriye yönelik potansiyel müşterilerine, ürün ve hizmetlerini ulaştırabilme şansına da sahip olacaklar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.