Oslo Kreaton 2018 — kreativ workshop samlade näringsliv och offentliga aktörer 

Under två intensiva dagar 19–20 april samlades ett 30-tal norrmän och svenskar för att tillsammans utforska hur digital teknologi kan förbättra livskvalitet och ge ökad självständighet till människor med olika funktionsvariationer. 

Dagarna gick under namnen Kreaton — en blandning av kreativ workshop och hackaton. Utvecklingen av välfärdstjänster som tar hjälp av modern teknologi går sakta framåt. Målet med vårt Kreaton är att bidra till att det går lite fortare, sade Marit Heiberg från Kunnskapsbyen i Lillestrøm i sin inledning av dagarna.

– Om du googlar på Kreaton så är det vi som kommer vi upp, sade Marit Heiberg.

Kreatondagarna i Evrys lokaler i Fornebu blev lite av avskedsfesten för ett delprojekt inom interregprojektet SOL — Support Quality of Life. Projektet är ett samarbete mellan bland annat tio kommuner i Norge och Sverige tillsammans med Kunskapsbyen i Lillestrøm och Experio Lab vid Landstinget i Värmland. Projektet startade 2016 och pågår till årets slut.

Digitale Gardermoen (DGI) har bidragit med ovärderlig expertis och kontaktnät kring funktionella, digitala och automatiserade lösningar. Öppna API:er och kommunikationsflöden mellan sensorer och journalsystem möjliggör smart och effektiv loggning av viktiga data.

Möjligheter med artificiell intelligens

Jeanette Louise Rønne, head of emerging tech på Evry, kickade igång genom inspirerande exempel på möjligheterna med artificiell intelligens.

Det är viktigt att komma ihåg att människor aldrig kan bytas ut av maskiner. En maskin kan aldrig fatta ett etiskt beslut, sade Jeanette. Artificiell intelligens kan hjälpa till inom de områden där vi idag lägger mycket resurser på tidskrävande och rutinmässiga uppgifter.

– jag är väldigt optimistisk när det gäller möjligheterna att använda artificiell intelligens inom området hälsa. Vi vet att vi blir äldre och lever längre, samtidigt som resursen varma händer som kan ta hand om oss inte är oändlig. 

När Evry rekryterar medarbetare får de sökande spela ett spel under 40 minuter istället för en traditionell hantering. Spelet ger 5 000 datapunkter kring dina individuella förmågor, som ställt i relation till de förmågor och färdigheter man vill anställa. På så sätt kan Evry snabba upp rekryteringsprocessen och göra mer rationella val jämfört med att göra urval och ta beslut manuellt.

-Med den här metoden får vi ett bättre träffsäkerhet och ökad mångfald i vår rekrytering, sade Jeanette.

SOL-sidan version 2.0

Under förra året togs en prototyp fram inom ramen för SOL-projektet som kallades SOL-sidan. Den kan beskrivas som en digital plattform som samlade tjänster riktade till människor med behov av välfärdsteknik, hjälpmedel, samhällstjänster och social interaktion.

Uppgiften för detta Kreaton var att ta SOL-sidan till nya nivåer — vi kallade det SOL-sidan version 2.0.

Per Hanning, till vardags utvecklingsledare på Experio Lab vid Landstinget i Värmland, var processledare för Oslo Kreaton. Han presenterade en roadmap för arbetet under dagarna.

Per Hanning och Marit Heiberg inledde dagarna.

Gruppen delades upp i fyra mindre grupper som jobbade parallellt med samma material och övningar.

Övning 1

Den första övningen gick ut på att mjuka upp hjärnorna med att alla fick beskriva sin favorittjänst: varför använder du tjänsten? Vad är det som gör tjänsten så bra? Var och en fick också beskriva vilka data som används för att tjänsten ska kunna fungera.

Övning 2

Nästa övning gick ut på att skapa två personas i varje grupp. Vilka händelser har inträffat som påverkar hälsa och funktioner? Hur ser livssituation med boende, familj och levnadsvanor ut? Hur ser de digitala vanorna ut? Allt detta skulle beskrivas för att sedan kokas ner till behov och önskemål för respektive persona.

Därefter fortsatte grupperna med att bygga och vidareutveckla SOL-sidan på ett sätt som skulle kunna skapa nytta för dessa personas — SOL-sidan 2.0.

”SOL-sidan kan bli en realitet”

IT-företaget Evry stod för värdskapet under dagarna. Jørn Andersen som är key account manager på Evry tyckte det var spännande att delta i samarbetet mellan det offentliga och det privata kring innovationer och framtida lösningar.

– Jag förväntar mig att det kommer fram nya, spänstiga och roliga idéer. Och jag tror att SOL-sidan kan bli en realitet i en eller annan form, sade Jørn.
Och vid dagens slut kändes det så här!

Realiserbarhetsbedömning

Dag två fortsatte byggandet av SOL-sidan 2.0 med att göra en realiserbarhetsbedömning utifrån fem kriterier: teknik, data, juridik, kompetens och ekonomi.

Kompetent jury

Kreaton Oslo avslutades med presentationer för en jury som bestod av:

 • Fredrik Gulowsen, verksamhetsansvarig, Nyby
 • Nancy Lyons Sletmo, Spesialrådgiver i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune
 • Kirsti Pedersen, Spesialrådgiver i Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune
Juryn (från vänster): Kirsti Pedersen, Nancy Lyons Sletmo och Fredrik Gulowsen.

Juryn såg en stor potential i SOL-sidan och bedömde möjligheterna att vidareutveckla konceptet som god. Detta var några fördelar som juryn lyfte fram:

 • Den digitala tvillingen kopplar ihop personuppgifter med samhällstjänster så att du får aktuell information innan eller samtidigt som ett behov uppstår. Data sammanställs så att du får information om tjänster och produkter som är anpassade för dig. Om du har brutit lårbenshalsen kan du exempelvis få erbjudanden om hjälpmedel, övningar eller utbildningar som du kan behöva.
 • Dina rättigheter och möjligheter presenteras automatiskt för dig utan att du behöver fråga om dem.
 • Du kan delta i olika forum och dela din användarupplevelse med andra för att bidra till att användare lär av varandra

Presentationerna!

Här följer en sammanställning av de fyra gruppernas presentationer och de idéer som kom fram under Oslo Kreaton.

Grupp 1

Första gruppen presenterade fem nya punkter att ta med i SOL 2.0:

 1. AI för att skapa min profil
 2. Jag delar mina idéer och mina behov med andra
 3. Drönare och VR ger möjligheter till förbättringar i mitt hem
 4. Chatbot som personlig assistent och robot följer mig genom livet
 5. Gameification — frivilliga som hjälper andra människor samlar poäng och får belöning

Grupp 4

Vi vill erbjuda alla dina hälsodata, relevant för dig och de dina, på ett ställe.

Vi använder blockchains principer för att göra transaktioner enkla och säkra och för att ge dig ägarskap över din egen data.

Vi erbjuder dessutom tjänster inom SOL Deluxe: ”LinkedBackIn” och ”The Grey Academy”. Tjänster som ser seniora människor som resurser och ger dem möjligheten att fortsätta bidra — från att vara aktiva i arbetslivet till att vara aktiva i samhällslivet.

Grupp 3

Till grund för våra idéer ligger en intressentkartläggning. Den förtydligar vem som har ansvar för vad: det offentliga, brukarna, närstående och frivilliga samt leverantörer.

Vårt koncept bygger på tre olika delar: digi-tvilling, möjlighetsrummet och användning och support. SOL-sidan ger dig förslag på produkter, tjänster och aktiviteter utifrån vem du är, vad du vill och behöver.

Grupp 2

Alla har hört om smart cities och smart homes. Nu ger vi er SMART INDIVIDUAL — din digitala tvilling.

Din digitala tvilling får du tillsammans med ditt personnummer och följer dig genom livets alla faser. Den känner dina behov, från födseln till döden. Ju mer data du genererar, desto bättre förutsättningar får din digitala tvilling att ge dig råd och stöd i dina livsval, allt från val av barnomsorg, utbildning, livsstil och social interaktion till hjälpmedel och teknik när jag börjar förlora mina förmågor.

 • Blockchain är grunden för betalningssystemet.
 • GDPR ger makten och ansvaret tillbaka till individen.
 • Du har din personliga dashboard utifrån den du är, dina funktioner och dina intressen och de data som din digitala tvilling är fylld av.

När alla har en egen digital tvilling kan skillnader i ekonomi, sociala förutsättningar och fysiska funktioner jämnas ut och var och en får hjälp och stöd utifrån sina behov.

Resultat från Oslo Kreaton 2018:

 • Fyra vassa koncept som deltagare från offentlig verksamhet och näringsliv tagit fram tillsammans.
 • Idéer om vem som har ansvar för vad: det offentliga, brukarna, närstående/frivilliga och leverantörer.
 • Idéer om en digital tvilling som samlar alla data om mig och min hälsa.
 • Idéer om att använda artificiell intelligens för att utveckla välfärdstjänsterna.
 • Idéer om att använda blockchains principer och logik för säker dataöverföring.
 • Idéer om att använda GDPR för att ge ansvar och makt över data till individen.
 • Idéer om vilka möjligheter drönare och Virtual Reality kan ge.
 • Idéer om hur chatbot kan användas som min personliga assistent.
 • Idéer om hur gameification kan användas som belöningssystem.
 • Idéer om hur seniora människor ges möjligheter att fortsätta bidra i samhället.

Och kanske det viktigaste resultatet av alla: En rörelse med människor som vill fortsätta utforska hur digitala möjligheter och artificiell intelligens kan användas så att människor kan behålla god hälsa, livskvalitet och självständighet.

Oslo Kreaton har baserats på öppen innovation. Det betyder att de som medverkat har möjligheten att fritt gå vidare med idéer som utvecklades.

Nästa steg?

Oslo Kreaton är slut och kröner interregprojektet SOL- Support Quality of Life. 

Marit uttryckte en förhoppning om att EVRY vill vara med och utveckla en prototyp av SOL-sidan. Den skulle kunna visa upp fördelarna med SOL-sidan och bidra till snabbare processer i kontakterna med myndigheter och andra aktörer.

Arbetet med SOL-sidan bör höjas till nationell nivå och kopplas till Helsenorge.no och 1177.se. Båda är webbplatser med uppdrag att samla och tillhandahålla personliga hälsodata kopplat till olika tjänster.

Befolkningen blir stadigt äldre i vårt välfärdssamhället samtidigt som färre unga människor arbetar inom vård och omsorg. Det är utmaningar som ställer krav på innovativa lösningar för att välfärden ska räcka till alla. SOL-sidan visar möjligheterna att göra smarta kopplingar mellan olika teknologier för att anpassa information och välfärdstjänster, vilket ger vinster både för människor med behov av hjälp och stöd och för samhället i stort.

Röster från Oslo Kreaton 2018

”SOL-sidan är ett framtidsrum. Det har varit spännande att få vara där, att lyfta sig ur sitt vanliga arbete och få nya tankar. Att få lov att lyfta blicken och tänka stort utan att behöva begränsa sig.” Cathrine Gundersen, Skedsmo kommune
”Tänk om det blir verklighet av det vi jobbar med här och vi kan säga att vi var med och tog fram det!” Elisabeth Lejroth, projektledare Arvika
”Ni har revolutionerat SOL-sidan långt utöver mina förväntningar. Det har blivit ett helt nytt sätt att tänka, en folkrörelse. Och jag tror att idéerna kan realiseras.” Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen