ສຳຫຼວດໂຕເອງກ່ອນຂໍຂຶ້ນເງິນເດືອນ

ມະນຸດເຮົາທຸກຄົນລວນແຕ່ຕ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການງານ ການເງິນ ມີອຳນາດ ໃນໜ້າວຽກທີ່ຕົນເອງກຳລັງເຮັດກຳລັງທຳ.

ທຸກຄົນທີ່ອ່ານບົດຄວາມນີ້ຈົບແລ້ວ ແມ່ນຈະສາມາດເຕືອນສະຕິໂຕເອງ ປັບທັດສະນະຄະຕິຂອງຕົນເອງ ຈາກໃນແງ່ຂອງລູກຈ້າງມາຢູ່ໃນຝັ່ງຂອງຜູ້ປະ ກອບການ. ມາລອງສຳຫຼວດໂຕເອງເບິ່ງ ວ່າເວລາທີ່ເຮົາຂໍຂຶ້ນເງິນເດືອນ ເປັນຫຍັງນາຍຈ້າງຄືບໍ່ຂຶ້ນໃຫ້ຈັກເທື່ອ. ມັນເປັນເພາະເຫດຜົນອັນໃດ?

ຫົວໜ້າຄືໃຫ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍແທ້ເດ້…

ຄຳວ່າລູກຈ້າງ ໝາຍເຖິງຜູ້ອອກແຮງງານ ອອກເຫື່ອເທແຮງ ສຸມທັງກຳລັງກາຍ ກຳລັງໃຈ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໃດໜຶ່ງທີ່ນາຍຈ້າງ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ສັ່ງການມາ. ລູກຈ້າງຈະປະຕິບັດຕາມ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍຈ້າງເພື່ອເປັນຂໍ້ແລກປ່ຽນກັບເງິນຕອບ ແທນອັນນ້ອຍນິດ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍມີຄ່າຕອບແທນເໝາະສົມ (ອາດບໍ່ເໝາະສົມ) ກັບວຽກງານທີ່ຕົນເອງປະຕິບັດ.

ເມື່ອລູກຈ້າງເລີ່ມບໍ່ພໍໃຈໃນຄ່າຕອບແທນທີ່ຕົນມີ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນອັນ ໃດກໍຕາມແຕ່ ລູກຈ້າງກໍຈະເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານບໍ່ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ບໍ່ສຸມກຳລັງກາຍ ກຳລັງໃຈໃສ່ໃນວຽກງານຂອງຕົນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງງານຂອງຕົນ ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມທີ່ນາຍຈ້າງໄດ້ວາງ ຫຼື ໄດ້ຄາດໝາຍໄວ້ ເຊິ່ງອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ອົງກອນທີ່ຕົນກຳລັງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່.

ເມື່ອເຖິງຂັ້ນໃດຂັ້ນໜຶ່ງ ລູກຈ້າງກໍຈະຂໍເພີ່ມເງິນຄ່າຈ້າງ (ກໍລະນີທີ່ເປັນເອກະຊົນ) ຫຼື ບໍ່ກໍຂໍເລື່ອນຕໍາແໜ່ງ ຫຼື ໂຍກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ມັນມີຄ່າຕອບແທນສູງກວ່າ ເພື່ອຈະນຳເງິນມາບຳເລີກິເລດຕັນຫາຂອງຕົນເອງ.

ນະຈຸດໆນີ້, ຢາກໃຫ້ລູກຈ້າງທຸກໆຄົນໄດ້ລອງສຳຫຼວດໂຕເອງເບິ່ງກ່ອນແດ່ວ່າ

  1. ຕົນເອງໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ອົງກອນ?
  2. ສິ່ງທີ່ຕົນເອງສ້າງນັ້ນແມ່ນມາຈາກຕົນເອງໂດຍກົງ ຫຼື ຕົນເອງພຽງແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວມນຳເຂົາ
  3. ຕົນເອງໄດ້ມີຜົນງານທີ່ມາຈາກມັນສະໝອງຂອງຕົນເອງບໍ່? ຫຼື ມາຈາກຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ?
  4. ຜົນງານນັ້ນພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຂຶ້ນຄ່າແຮງງານ ຫຼື ເລື່ອນຕຳແໜ່ງຫຼືບໍ່?
  5. ມີໃຜ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດບໍ່ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອໃນຜົນງານນັ້ນຂອງເຮົາ?
  6. ເຈົ້າພ້ອມຫຼືຍັງ ທີ່ຈະຮັບມືກັບໜ້າທີການງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນມາພ້ອມກັບຄ່າຕອບແທນຂອງເຈົ້າ?

ພຽງ 6 ຄຳຖາມນີ້ລະ, ໃຫ້ລອງໄປຖາມຕົນເອງເບິ່ງວ່າຕົນເອງມີຄຸນຄ່າພຽງພໍໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນບໍ່? ຫຼາຍໆຄົນມັກຈົ່ມວ່າເຂົາບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງເຮົາ ໃຫ້ຕັດກັບມາຖາມໂຕເອງກ່ອນວ່າເຮົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງໂຕເຮົາເອງບໍ່? ເຮົາໄດ້ສ້າງຄຸນຄ່າຂອງເຮົາຫຼືຍັງ?

ທຸກໆຄົນລອງຖາມໂຕເອງເບິ່ງເດີ້

ໂຊກດີ ແລ້ວພົບກັນໃໝ່ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ