ดริป-ริม-นา กาแฟดริปดีๆ ที่อยุธยา

เช้าวันแรกของปีใหม่ อากาศยังไม่ร้อนเกินไป หลังจากอาหารเช้า เรามองหาร้านกาแฟดีๆ ที่ใช้เมล็ดกาแฟดีๆ มีให้เลือก และถ้ามีกาแฟดริปให้เรานั่งแช่ สัมผัสรสชาติและบรรยากาศงามๆ คงเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ฟินไปอีกนาน

เข้ากูเกิ้ลแล้วเซิร์ชหา ดริปริมนา Drip-rim-na

ความสุขมาเร็วไปเร็ว

ก็จงคว้ามันไว้โดยเร็ว

อยู่กับโมเม้นต์ รู้สึกกับมัน

จึงจะเป็นความทรงจำที่ดี

ยังมีเมนูอื่นอีกมาก มีชาดีๆให้เลือกหลายชนิดแล้วจะกลับมาใหม่ มาดูเรื่องชาโดยเฉพาะ
Like what you read? Give Somrut Kuljaruopas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.