Hazır olun: WINGS DAO detayları açıklanıyor

Kampanya özeti

Geçen haftaki WINGS’in destek kampanyası hakkındaki duyurumuzun ardından size ek detayları bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Daha önce duyurduğumuz gibi toplamda 49GÜN veya son kampanya hedefine ulaşıncaya dek sürecek şekilde, kampanya 30 EKİM Pazar günü başlayacak ve 18 Aralık Pazar günü sona erecektir.

WINGS Miktarı

75 milyon WINGS tokenlerini WINGS DAO destek kampanyası bağışçılarına tahsis edilecek şekilde WINGS akıllı-sözleşme tarafından toplamda 100 milyon WINGS tokeni üretilecektir.

Kampanya,danışmanlık ve Referans havuzları

Dağıtım şu şekilde olacak:

 • 1.5M — WINGS DAO yumurtaları dönüşümü
 • 1M — Kampanya referans ödülleri
 • 3M — Şimdiki ve gelecekteki danışmanlığa
 • 19.5M — Ekip, sponsor ve vakıfa ayrılacak*

*teşvikler, sözleşmecilere, yüksek profilli geliştiricilere, katkıda bulunan kişilere telefiler, gelecekteki kampanyalar ve diğer durumlar için kullanılacaktır.

Erken katılımcı bonusu

İlk 10,000 Bitcoin bağışçısına %10 bonus verilecek.

Ayrıca:

 • İlk 24 saat erken katılımcılarına %20 bonus
 • Sonraki 10gün boyunca %15 bonus
 • Ondan sonraki 28 gün boyunca %10 bonus
 • Son 10gün içerisinde bonuslar kademeli olarak %9 dan %0'a doğru düşecek.

Aşağıda zaman temelli bonus grafiği verilmiştir:

Kabul edilen kripto-paralar

Bitcoin’e ek olarak, aşağıda listelenmiş diğer kriptoparalar yüzdeleriyle beraber destek kampanyası süresince kabul edilecektir:

 • Ethereum — 15%
 • Ethereum Classic — 6%
 • Ripple — 5%
 • Litecoin — 4%

WINGS DAO’nun Hedefleri

WINGS hedef temelli bir projedir ve ekip toplanınan fonların miktarına göre teslimata önem vermektedir.

BTC ancak bir önceki hedefi gerçekleştirdikten sonra sıradaki hedefi başlatacak. Bunun için serbest bırakma esnasında toplanan kriptoparalar BTC değeri baz alınarak hesaplanacak.

Projeinin hedefleri aşağıda detaylı olarak verilmiştir:

Bundan sonra ne beklenebilir?

WINGS platformunu kullanmak için sıraya giren yeni katılımcıları ve onların yenilikçi projelerinin profillerini ortaya koyacağız.

Wings.ai’deki bültenlerimiz için veya WINGS’i Twitter ’da takip etmek için kayıt olun.

*Yukarıdaki koşullar ve detaylar sadece bilgi amaçlıdır ve WINGS DAO destek kampanyasının başlangıcına doğru duyrulacak olan ayrı bir Hizmet koşullarıyla değiştirilecektir. Bu detaylar ve koşullar nihai değildir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.