Yürümek ve Yazmak… Hazır mısınız?
Damla T
2258

Bileklik kişinin adım sayısını nasıl sayıyor tam olarak? Kol hareketi desem pek mantıklı değil, lokosyon mesafelerini ölçüyor desem adım büyüklüğüne göre değişir.

İlgimi çekti ürün.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.