Çocuğuma Asla Söylemeyeceklerim
Entre-pire
171

  • “Bunu yapamazsın sen.”
  • “X nasıl yapıyor?” (Senin yapamadığın bir konuda)
  • “O işte para yok.”
  • “Sana ne söyleniyorsa onu yap.”
  • “Kız arkadaşı boşver, derslerine bak.”
  • “Beceremeyeceğini söylemiştim sana.”
  • “Boş işler bunlar.”

ve daha fazlası..

Çocuklarımızı kendi istediğimiz şekilde yetiştirmek yerine, kendilerinin nasıl yetiştirilmeye ihtiyaç duyduklarını anlayıp bu konuda onlara yön vermeliyiz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.