Neden İstanbul’u Terk Ettim?
Özgür Adem IŞIKLI
8711

>> Yazılım sektörü özelinde konuşursak, iş yerleri genellikle kiralar nedeniyle pek oturmaya uygun semtler değiller.

Aslında birkaç süredir yazılım firmaları (özellikle bankaların IT şirketleri) Gebze tarafına tarafına taşınma sürecinde. Ki işin kötü tarafı, gittikleri yerlerin kiralarını arttırıyorlar. Böylece yazılım sektörünün canlı olduğu yerlerde kira fiyatları hep üst seviyelerde oluyor otomatik olarak.

>> Aslında bir çok İstanbullu farkında olmadan her gün şehirlerarası yolculuk yapıyor.

Bu benim, bu benim.. Her gün Levent-Şekerpınar (Kocaeli) yapıyorum. Popom dümdüz oldu nerdeyse :\

Bu yüzden ben de ileride “Neden İstanbul’dan Kırklareli’ne taşındım” yazabilirim. Kim bilir..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.