Anaksimandros'un Antimaddesi Aristo'nun Ters Nedenselliği

Evreni ve tüm varlık alanını (genellikle) bir bütün olarak kavrayan ilk filozoflar varlığın esasını, nihai ögesini bulmaya çalışmışlardı.

Thales ezilen her şeyden su çıktığını ve sulanan ağaçların büyüdüğünü gözlemleyip Su'yu arkhe olarak öne sürdü.

Empedokles ise atom fikrinin de önünü açabilecek şekilde sorunu daha farklı ele aldı ve 4 temel element ileri sürdü: su, ateş, hava ve toprak. Empedokles'e göre bu 4 temel element sevgi ve uyuşmazlığın çatışma gücüyle birleşip ayrılırlar. Yani 4 elemente "asal töz" denilebilecek 2 de etkileşim ekledi.

Vee gelelim Anaksimandros'a. Anaksimandros arkhe sorununa büsbütün başka yaklaşmış ve apeiron diye bir kavram önermiştir. Apeironun kelime anlamı sınırsızlıktır. Bu sınırsızlık okyanusa benzetilir. Bütün her yeri kaplayan, mekansal sınırsızlık. Aynı zamanda nicelik olarak da sınırsızlık.
Anaksimandros'a göre ateş ve su gibi birbirine zıt çiftler birleşip apeironu oluşturuyordu. Ve bilinen tüm maddeler de zıt çiftler halinde yine apeirondan ayrışıyordu. Sezen Sekmen "PARÇACIK FİZİĞİ: En Küçüğü Keşfetme Macerası" isimli kitabında apeiron kavramını antimaddenin hayranlık verici bir düşünsel başlangıcı olarak nitelemiş.

Pekii antimadde (karşımadde) nedir? Antimadde sıradan maddeyle aynı kütleye sahip ancak farklı elektrik yükü, farklı atomaltı parçacık sayısı ve farklı spin yönüne sahip antiparçacıklardan oluşmuş materyale denir. Dahası elektron(madde) ve pozitron(antimadde) karşılaşınca birbirlerini yok ederek γ gamma ışını yayarlar.

Sezen Sekmen'in kurduğu uygun benzerlik aklıma Aristo'nun eudaimonia'sı ile ters nedensellik arasındaki benzerliği getirdi.

Yine ilk filozoflar hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini soruşturmuştu. Bunun cevabı da genellikle ethike arete(erdem, mükemmellik) ve eudaimonia çevresinde verilmişti.

Aristoteles yaşamımız boyunca eudaimoniamızı geliştirme peşinde olmamız gerektiğini düşünüyordu. Eudaimonianın sözcük anlamı “iyi bir ruh tarafından kutsanmış olmak”, “iyi bir ruh tarafından yönetilmek” ve “kutsal
koruma” olmakla beraber hayattaki en yüksek ve en mükemmel iyi, kendine yetme, iyi yaşamak, iyi eylemek, genel olarak iyi olma hali ve halidir. çoğu kez yalnızca mutluluk diye çevrilmesine rağmen serpilmenin daha uygun olduğu kanısında olanlar da var.
Çünkü eudaimonia bildiğimiz anlamda geçici mutlulukların, bedensel hazların toplamı değil kalıcı, nihai ve en yüksek hayat amacıdır. Hatta ölümümüzden sonraki olayların; çocuklarımız, torunlarımızın yaşamımın bizim eudaimoniamızı kısıtlı da olsa etkileyeceğini düşünmüş ve bu düşünce "ters nedenselliği(uygun terim mi emin olamadım)" çağrıştırdı. Yani Aristo'daki gibi zaman ve nedensellik ilişkisinin tersine döndüğü varsayımsal takyon parçacıklarını anımsattı.

Takyon kelime anlamı olarak hızlı, atik demek ve her zamam ışıktan daha hızlı giden hipotetik bir parçacık. Takyonlar ışık hızından büyük bir hıza sahip oldukları için onların zamanı tersine akar ve böylece Aristo'nun eudaimoniası gibi gelecek geçmişi etkiler. Tabiri caizse zamanla birlikte nedensellik de tersine dönmüştür.

Kaynaklar:

Sezen SEKMEN, PARÇACIK FİZİĞİ En Küçüğü Keşfetme Macerası

Nigel WARBURTON, Felsefenin Kısa Tarihi

Nigel WARBURTON, Klasiklerle Felsefe

Zehra EDİSAN, Funda KADIOĞLU, YAŞAM KALİTESİ KAVRAMININ ANTİK DÖNEMDEKİ ÖNCÜLLERİ

http://www.kozmikanafor.com/antimadde/

http://www.felsefe.gen.tr/anaksimandros_anaximandros_kimdir.asp

filozoflar/anaksimandros_apeiron_sonsuzluk_nedir_ne_demektir.asp

http://www.evrimagaci.org/fotograf/111/7304

http://www.kozmikanafor.com/takyon-isiktan-hizli-varsayimsal-parcaciklar/

Facebooktan takip etmek için
https://www.facebook.com/varolmakceliskisi