Bak luke 15

…provoserende juleønsker

Det var en gang da ønskelisten var forbeholdt enkeltindivider og gavene ble gitt til andre. I dag ønsker Frp å samle inn penger til kristne og stortingsrepresentantene unner seg selv ett år ekstra etterlønn.

Nå har heldigvis stortingsrepresentantene innsett at de ikke har vært snille nok til å unne seg selv 600 000 kr til. Så nå gjenstår det samme for Frp-representantene Sylvi Listhaug og Fabian Stang.

Juleønsket til Listhaug og Stang er like upassende som det er godt. Hvorfor skulle en ikke støttet kristne på flukt liksom? Støtt i vei, men at Listhaug og Stang er pådrivere i denne kampanjen er feil. Deres posisjoner som innvandringsminister og statssekretær burde prioriteres over personlig vendetta og religion.

Listhaug innleder med å si: “Det har tidligere vært en innsamlingsaksjon i mitt navn som går til å lønne byråkrater i Norge. Det synes jeg er synd. Derfor har jeg og Fabian tatt initiativ til en innsamlingsaksjon (…) til forfulgte kristne (…)”.

Med andre ord; juleønsket er ikke mer imponerende enn et motangrep på NOAS og Joner.

I tillegg snakker vi om to representanter av den norske stat som oppfordrer folk til å bevilge økonomisk støtte, så vell som emosjonell, til en spesifikk gruppe troende. Dette er problematisk da Norge, som sekulær stat, må kommunisere gjennom statens representative. Når Listhaug setter sin egen tro og agenda før sitt verv som minister, kan det få alvorlige konsekvenser.

Kan du ikke bare ønske deg verdensfred som de andre politikerne, Listhaug?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sonje Brøndmo’s story.