Bak luke 6

…bra kunst

Forrige uke tok en søt jente meg med på Kunstnernes Hus. Vi løy og sa vi var studenter, så måtte bare punge ut med rolige 40 kr hver ;)

Kunstnernes Hus besitter hovedsakelig moderne kunst, noe jeg synes er skikkelig vanskelig å forholde meg til. Før impresjonistene gav fingeren til franske Académie des Beaux-Arts kunne en enkelt definere hva som var bra og dårlig kunst. Så da estetisk-relativisme kom på banen og sa at kunst ikke var bedere enn hva betrakteren formodet, ble alt drit avansert.

Kunst er ikke lenger bare kunst, men et personlighetsspeil som reflekterer alle meningene du tillegger verket tilbake på deg. Jeg følte meg plutselig ganske uopplyst og negativ der jeg stod. Heldigvis følte hun det på samme måte, så det ble jaggu meg en date nummer to ;)

Glem netflix&chill liksom

Like what you read? Give Sonje Brøndmo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.