Başkanlık seçimi 2019'da

Referandumla kabul edilen sistemin tam olarak uygulamaya geçirilmesi için 2019 yılı hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev süresi 2019 yılında doluyor.

Sistemin tam olarak uygulamaya geçirilmesi için 2019 yılı hedefleniyor.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, katıldığı bir televizyon programında, “Referandumdan sonra yeni sistemi uygulamak için seçimlerin yapılması mümkün ya da cumhurbaşkanımız seçim süresine kadar geçici maddelerle görevine devam edebilir” demişti.

AK Parti kulislerinde yeni sistemin, uygulanması ve seçiminin 2019 yılına bırakılması formülü üzerinde duruluyor.

Buna göre; geçiş döneminde Erdoğan’ın fiili olarak kullandığı bazı yetkiler için yasal dayanak sağlanacak, bazı yetkilerin kullanımı 2019'dan sonraya bırakılacak. Ancak Erdoğan, 2019'a kadar, “Bakanlar Kurulu’na sürekli başkanlık etmek, bakanların atama ve görevden alınmalarına karar vermek, partisiyle tekrar bağının kurulması” yetkilerini kullanacak.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sonra Ne Oldu?’s story.