‘Darbe kesin’

15 Temmuz 2016 gecesi sosyal medyada darbe girişimini duyuran paylaşım.

Kaydedilen anlarda videoyu çeken şahıs askere ‘tatbikat değil mi bu? sorusunu yöneltiyor.

Komutanın cevabı ise ‘Tatbikat değil, herkes evine gitsin. Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu’ oluyor.

Bu görüntü, o gece en çok paylaşılan tweetlerden biri olmuştu.

Like what you read? Give Sonra Ne Oldu? a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.