iPhone 7 stres çarkı oldu

Stres çarkı dünyada yeni bir trend haline geldi. Birçok ülkede bu oyuncak neredeyse yok satıyor.
Bu popülariteden faydalanmak isteyen bir bloger iPhone7'yi stres çarkı haline getirdi. 
Yaklaşık 4 bin TL fiyatı olan cihazın ortasına matkap ile delik açan EverythingApplePro isimli YouTuber telefonu kullanılmaz hale getirmek pahasına amacına ulaştı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.