Kültürlere göre selamlaşma biçimi

Her kültürün kendine özgü bir selamlaşma ve vedalaşma geleneği vardır.

Birbirinden farklı 13 selamlaşma kültürünü senin için derledik.

Önce biraz mizah katılmış şekilleri tavsiye ediyoruz(:

Amerika

Bizim de kültürümüzde olan tokalaşma yapılır. Yaygın olarak yakın arkadaşlar arasında yumruk tokuşturma da geçerlidir.

Filipinler

”Mono” olarak bilinen bu selamlaşmada genç kişi, kendinden büyük olan kişinin elini alnına götürerek gerçekleşen eylemdir. Vedalar da ve selamlaşmada gerçekleşir.

Japonya

Uzakdoğu’da çok sık rastlanan bu selamlaşma sisteminde yaşça büyük ya da saygın kişinin önünde eğilerek selam verilir zaman zaman bu eğilme esnasında saygısında karşısındaki kişinin elini de tutar.

Hindistan

‘Nameste’ kelimesini söylerken avuç içlerinin birbirine bastırılır ve yukarı kaldırılır.

Tayland

Eller Hintlerde olduğu gibi yukarı doğru kaldırılarak avuçlar birbirine bastırılır ve ‘wai” denir.

Fransa

Fransa’da selamlaşırken yanaktan birbirlerini öperler.

Yeni Zelanda

Burun ve alnın birbirine bastırılması ile gerçekleşen selamlaşma

Botsvana

Botsvana tokalaşmayla beraber boşta kalan elle bilekler de tutular ve yerel dillerinde ”Nasılsın?” diye sorulur.

Moğolistan

Moğolistan’da selam verme ve veda esnasında birbirlerinin kollarını tutarlar.

Suudi Arabistan

Tokalaşmayla birlikte birbirlerine sarılırlar ve ayak üstü sohbet ederler.

Yunanistan

Yunan kültüründe ise omuzlarına dokunarak birbirlerini selamlarlar.

Malezya

Parmaklar iki ele dokunur ve daha sonra eller kalbe götürülür.

Tibet

Tibet de durum diğerlerine göre biraz daha renkli selam verme şekilleri: birbirlerine dil çıkarma

Like what you read? Give Sonra Ne Oldu? a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.