Sosyal medya mutlu: DirenKuyu

İstanbul Beykoz’da 70 metrelik kuyuya düşen köpek, ekiplerin yaptığı çalışmaların 11. gününde kurtarıldı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Düştüğü 70 metrelik kuyudan 11 gün sonra kurtarılan ve ‘Kuyu’ adı verilen yavru köpek, sosyal medyanın da gündeminde.

‘Kuyu’nun kurtarılmasına çok sevinen sosyal medya kullanıcıları, konuyla ilgili paylaşımlar yapıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.