Uzmanlar açıkladı: 40 yaş üstü kişiler haftada 3 gün çalışmalı

Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde görevli uzmanlar, 40 yaşın üzerindeki 3 bin 500 kadın ve 3 bin erkek üzerinde araştırma yaptı.

Araştırmada, kişilerin çalışma alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların beynin yorgunluğuna ve strese olan etkisi incelendi.

Elde edilen sonuçlara göre 40 yaşın üzerindeki insanların yarı zamanlı çalışması beyni canlı tutuyor, yorgunluğu ve stresi azaltıyor.

Araştırmaya katılan deneklerden kelimeleri yüksek sesle okumaları, baskı altında harfleri ve sayıları eşleştirmeleri istendi.

Testler sonucunda haftada 30 saatten fazla çalışmayanlar en iyi dereceyi elde etti.

İngiliz Times gazetesine araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Profesör Colin McKenzie, ‘orta yaş ve üstü insanlar için yarı zamanlı çalışmanın beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağladığını’ söyledi.

McKenzie’ye göre çok uzun süre çalışmak da, hiç çalışmamak da bilişsel işlevleri korumak için dezavantaj. Ancak çok uzun süre çalışmak, hiç çalışmamaktan daha zararlı.

Profesör McKenzie, ‘rekabetçi ve zorlayıcı mesleklerinin uzun süreli çalışmayı gerektirdiğini, dolayısıyla beyni olumsuz etkilediğini’ hatırlatıyor.

İçinde bulunduğumuz şartlarda, 40 yaşın üstündekilerimizin ‘çalışmaması’ da, ‘haftada 30 saat ve altında çalışması’ da mümkün görünmüyor.

Bu bilgiler ışığında ‘stresten uzak durmaya gayret etmek’ ve ‘tatillerimizi olabildiğince kendimize zaman ayırarak, dinlenerek geçirmek’ ise elimizde.

Kaynak: http://www.sciencepunch.com/people-40-work-3-days-week-experts-claim/

Like what you read? Give Sonra Ne Oldu? a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.