ขั้นตอนการทาสีใหม่ทับสีเดิม

ในส่วนของงานสีที่เป็นการซ่อมแซมปรับปรุงหรือรีโนเวทบ้านหรืออาคารเก่า ก่อนที่ ผู้รับเหมา จะให้ช่างสีเริ่มงาน ควรมีการทำความเข้าใจกันให้ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากช่างมีหลายระดับมีทักษะความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน หาก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน อาจจะนำมาซึ่งผลงานที่ผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นย่อมเป็นการดีกว่าที่จะมีการซักซ้อมความเข้าใจ หรือ… วางลำดับขั้นตอนในการทำงานลงไปให้ชัดเจนเพื่อให้ช่างดำเนินการตาม เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรวจสอบติดตามได้ง่าย ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งแน่นอนว่าหากเกิดอะไรขึ้น ผู้รับเหมา จะต้องเป็นผู้กลับมารับผิดชอบจัดการใหม่อีกรอบ เสียทั้งเงินและเวลาอีกครั้ง… Read More