ค่าแรงทาสีผู้รับเหมาคิดราคากันอย่างไร

งานสีเป็นหนึ่งในงานที่เกิดขึ้นเสมอในงาน รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งงานส่วนนี้ ผู้รับเหมา จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาช่างสี สี และวัสดุต่างๆ นำมาทำงานให้เสร็จเรียบร้อย ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในการว่าจ้างให้ทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งฝ่ายของเจ้าของบ้านก็อาจจะมีความสงสัยเกิดขึ้นได้ว่า ในการทำงานของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในส่วนงานสีนั้น เขามีการคิดราคากันอย่างไร เพราะมีทั้งแบบเหมารวมคิดราคาทั้งสีและค่าแรงรวมกัน และบางทีก็เป็นแบบแยกระหว่าง ค่าแรงและค่าสี

การคิดราคาในส่วนของงานสีหากเจ้าของบ้านต้องการทราบ สามารถดูได้จากเอกสาร BOQ ที่ ผู้รับเหมา ได้ทำการเสนอราคามาตั้งแต่ในตอนแรกก่อนเริ่มการก่อสร้างได้ แต่ในกรณีที่ไม่มี หรือเป็นงานที่ไม่ได้ขอเอกสาร BOQ แบบชัดเจน อันนี้อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องสอบถามสักหน่อย เรื่องนี้มีความน่ากังวลอยู่บ้าง เนื่องจาก งานสีนั้นตรวจสอบได้ยากสักหน่อยหากไม่มีประสบการณ์ หากไปเจอ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือช่าง ที่ไม่สุจริต อาจถูกลักไก่ ทาสีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้ ซึ่งช่วงแรกๆ มันก็ดูไม่ต่างกัน แต่ในการใช้งานระยะยาวแน่นอนว่าเกิดปัญหาแน่นอน และที่มักเกิดปัญหาก็เป็นเรื่องของการลงสีรองพื้น ซึ่งบางทีช่างทาแค่รอบเดียว แล้วลงสีแท้ทับเลย แทนที่จะลงสีรองพื้น 2 รอบ ตามที่ควรจะเป็น…
 
 หลักในการคิดราคาค่าทางสี จะมีการแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของค่าแรง และในส่วนของค่าวัสดุ (หรือก็คือ ค่าสี) ซึ่งจะใช้วิธีการคำนวณเป็นราคาต่อตารางเมตรออกมา ในกรณีเป็น ค่าแรงทาสี ส่วนใหญ่จะมีการคิดแบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามขนาดของพื้นที่ เช่น งานสีน้ำพลาสติก มีราคาค่าแรงอยู่ที่ 30 บาท/ตารางเมตร แต่หากว่ามีพื้นทีมากกว่า 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปคิดราคาให้เหลือ 25 บาท/ตารางเมตร เป็นต้น ส่วนค่าวัสดุ หรือค่าสี มีราคาคงเดิมไม่แปรผันไม่ว่าจะมีพื้นที่ใหญ่เล็กอย่างไร เช่น สีน้ำพลาสติกในตัวอย่างข้างต้นจะมีราคาอยู่ที่ 36 บาท/ตารางเมตร ไม่ว่าจะเป็นการทาสีพื้นที่ขนาด 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือเล็กกว่าก็ตาม นอกจากนี้ ในเอกสารจะมีการระบุเอาไว้ด้วยว่า ราคาการทาสีนี้จะรวมค่าสีรองพื้น สีกันสนิม เข้าไปด้วย เพราะถือว่าเป็นงานต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นต้องแยกคิดราคาออกมาต่างหาก
 
 นี่เป็นวิธีการคิดราคาค่าแรงในงานสี แต่อย่างไรก็ตาม สามารถมีการคิดราคาแบบอื่นได้อีกเช่นกัน อยู่ที่การตกลงกันของ ผู้รับเหมา กับเจ้าของบ้าน ซึ่งมีประเด็นเรื่องขนาดของงาน ความยากง่าย การใช้สีรองพื้น การปรับพื้นผิวเดิม (ในกรณีเป็นการซ่อมสี ทาสีผนังเก่า) ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น จะต้องตกลงและขอทราบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องมากังขาในเรื่องค่าแรงงาน รับเหมาก่อสร้าง ในภายหลัง

ขอบคุณบทความจาก : houzzMate.com แหล่ง หาช่าง และ ผู้รับเหมา