งานเพิ่ม งานแก้ ต่างกันตรงไหนผู้รับเหมาไม่อยากเสียเปรียบต้องรู้

ในช่วงที่มีงานก่อสร้าง เชื่อว่าบ่อยครั้งที่ ผู้รับเหมา จำเป็นต้องทำงานที่รู้สึกว่าอยู่นอกเหนือจากกระบวนการทำงานที่วางแผนไว้แต่เดิม ซึ่งในหลายกรณีการทำงานในส่วนนี้ เจ้าของบ้านจะร้องขอหรือแจ้งให้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการให้ โดยที่ไม่ได้จ่ายเงินในส่วนนี้เพิ่ม ซึ่งมันมักจะเป็นเรื่องผูกพันกันระหว่างงานที่รับผิดชอบอยู่ ที่เรียกว่า “งานแก้” กับสิ่งที่ต้องทำนอกเหนือจากเดิม ที่เรียกว่า “งานเพิ่ม” ซึ่งเรื่องนี้บางทีเกิดความสับสนทำให้คนที่งาน รับเหมาก่อสร้าง รู้สึกว่าเสียเปรียบเพราะทำงานมากกว่าเดิม แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่บางทีก็รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราด้วย… เรื่องนี้เรามาลองฟังมุมมองของนักกฎหมาย เพื่อที่จะได้ช่วยคลี่คลายความสงสัยในแบบที่กฎหมายรองรับ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่รู้สึกอึดอัด หรือ รู้สึกว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบกันเกิดขึ้น… Read More