จ้างช่างรับเหมาช่วง ต้องทำยังไงบ้าง ผู้รับเหมา ควรรู้

งาน รับเหมาก่อสร้าง เป็นงานที่ส่วนมากมีขนาดใหญ่ การที่ ผู้รับเหมา จะดำเนินการเองทั้งหมดบางครั้งก็เป็นเรื่องที่จัดการและดูแลได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้นบ่อยครั้งที่จะต้องหาทีมงานมาเพิ่ม เพื่อให้ช่วยดำเนินการในส่วนต่างๆ แทน ซึ่งเรียกกันว่า “ผู้รับเหมาช่วง” หรือ “ช่างรับเหมาช่วง” และจุดนี้เองบางครั้งเกิดปัญหาตามมา…. และเป็นที่วิตกกันอยู่ทั้งในหมู่ ผู้รับเหมา เอง และ ฝ่ายเจ้าของบ้าน Read More