ผู้รับเหมาสัญญาจ้างสัญญาใจแบบไหนที่ผู้รับเหมาควรทำกับทีมงาน

งานรับเหมาก่อสร้าง เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้คนหลายๆ คน ร่วมกันทำจึงจะเกิดขึ้นได้ ลำพังแค่ตัวของ ผู้รับเหมา เพียงคนเดียวไม่สามารถดำเนินงานให้ลุล่วงได้แน่นอน ต้องมีทีมงานที่ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมช่าง ที่ต้องมีทักษะฝีมือแลประสบการณ์ คนงานที่ขยันขันแข็ง และตัวของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ก็จำเป็นที่จะต้องรอบรู้ เข้าใจวิธีจัดการและประสานงาน รวมถึงมีความสามารถในการหางานเข้ามาเพื่อให้มีรายได้เพียงพอและต่อเนื่องอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม… การจะมีทีมงานที่เข้มแข็ง และทำงานได้ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่ยากกว่าคือให้พวกเขายอมอยู่ด้วยนานๆ ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปอีก เพราะปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่ทำงานด้านนี้เจอเสมอก็คือ ลูกน้องเปลี่ยนงานหรือลาออก ทำให้ทีมงานขาด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไข

ปัญหาเรื่องการขาดคน เป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวสำหรับคนที่ทำหน้าที่เป็น ผู้รับเหมา เพราะงานจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้หากไม่มีคนพร้อม แต่ปัญหาการลาออกเพื่อไปทำงานที่อื่นเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ หรือบางทีอาจจะถึงขนาดหายไปเฉยๆ ทำให้ทีมงานไม่พอซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ (ซึ่งเรื่องนี้เราเคยเล่าไปแล้วในตอน “ ทีมงานไม่พอ ผู้รับเหมา จะทำไงดี ”) ซึ่งหนึ่งในหนทางแก้ไขปัญหาที่ได้นำเสนอไว้ก็คือ… การทำสัญญากับทีมงาน

สัญญาจ้างทีมงานก่อสร้างสำหรับ ผู้รับเหมา ไม่ใช่แค่เรื่องเอกสาร

เป็นจริงที่ว่าหากต้องการให้มั่นใจได้ว่าจะมีทีมงานอยู่ ส่วนหนึ่งสามารถใช้การทำเอกสารสัญญาว่าจ้าง ที่เป็นแบบระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นปีต่อปี หรือแล้วแต่ความเมาะสมได้ เพื่อที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จะได้สามารถมั่นใจได้ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาจะมีทีมงานอยู่พร้อมที่จะร่วมงานด้วยกันโดยไม่หนีหรือย้ายไปทำงานที่ไหนได้ค่อนข้างแน่ชัด เพราะมีสัญญาเป็นข้อผูกมัดเอาไว้ ซึ่งลักษณะของสัญญาจ้าง ก็เป็นลักษณะเดียวกับสัญญาการจ้างงานของบริษัททั่วไปที่จะทำกับพนักงาน สามารถนำแบบฟอร์มมาปรับแต่งเพื่อให้สอดคล้องกับงานและความเหมาะสมในสายงานด้านการ รับเหมาก่อสร้างได้ แต่อย่างไรก็ตาม… การทำงานในสายงานนี้ เพียงแค่หนังสือสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่เพียงพอ…
 
 ทั้งนี้เนื่องจากมันเป็นงานที่เหนื่อยและหนัก การใช้เพียงเอกสารข้อตกลงย่อมดูเหมือนเป็นการบีบบังคับทางความรู้สึกเมื่อพวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าแต่กลับได้เห็นว่ายิ่งงานมากคนที่ได้รับเงินก่อนและได้รับเงินมากกว่าเป็นตัวหัวหน้างาน หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง คนเดียว ดังนั้นสิ่งที่ต้องมีและต้องเพิ่มให้ก็คือ… สัญญาใจ ที่ ผู้รับเหมา จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับทีมงาน ต้องทำให้ทุกคนในทีมเกิดความมั่นใจว่า ทุกคนจะก้าวหน้าไปพร้อมกัน มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้น สามารถเติบโตได้ โดยวางเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของทีมงานโดยรวมเพื่อให้มีผลสำเร็จร่วมกัน เช่น เมื่อสามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทุกคนจะได้รับการปรับรายได้ค่าตอบแทน เมื่อมีทีมงานใหญ่ขึ้น ทุกคนในทีมจะมีตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น เป็นหัวหน้า การทำลักษณะนี้เป็นสัญญาใจที่ทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าต่อไป ทำให้พวกเรารู้สึกรักในงานและเกิดความพยายาม เพราะรู้ว่าเมื่อทุ่มเมแล้วตนเองก็จะได้รับผลตอบแทนด้วย อย่างไรก็ตาม… สัญญาใจเหล่านี้ไม่อาจรอเรื่องใหญ่อย่างเดียว เพราะมันดูเลื่อนลอยและจับต้องไม่ได้ ควรเริ่มจากสัญญาเล็กๆ ปรับและให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มเติมเสมอในทางที่พวกเขาจะรู้สึกดี เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม หากทำได้ การวาดฝันความหวังใหญ่ในอนาคต ก็จะเป็นที่เชื่อถือ…
 
 ดังนั้นในการทำงานหาก ผู้รับเหมา ต้องการที่จะมีทีมงานที่มั่นคง และไม่หนีหายต้องทำสัญญาเอกสารและสัญญาใจ เพื่อรองรับความหวังของทีมงานทุกคน จึงจะเกิดผลตามที่ปรารถนา แต่ที่สำคัญคือ ต้องรักษาสัญญา และทำให้เห็นประจักษ์เป็นจริงอันนี้สำคัญที่สุด

ขอบคุณบทความจาก : houzzMate แหล่ง หาช่าง ผู้รับเหมา