วิธีการเก็บสีที่ใช้ยังไม่หมด

ในการทำงาน รับเหมาก่อสร้าง เรื่องหนึ่งที่ ผู้รับเหมา ต้องเจอและจัดการเสมอๆ ก็คือ เรื่องของการจัดการกับวัสดุที่เหลือจากการทำงาน ซึ่ง สี ก็เป็นหนึ่งในนั้น บ่อยครั้งที่จะมีสีเหลือค้างจากการใช้งานไม่หมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่มีการเก็บรักษาที่ดีก็จะเสียหายเสื่อมคุณภาพและใช้ไม่ได้ เป็นการใช้วัสดุที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นควรมีวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อจะได้ใช้ได้ในโอกาสต่อไป เป็นการลดต้นทุนของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เอง หรือเป็นการเก็บรักษาวัสดุเอาไว้เพื่อให้เจ้าของบ้านได้เอาเก็บไว้ใช้ต่อในอนาคต Read More…