สีรองพื้นต้องเหมาะกับสีทับหน้าผู้รับเหมาต้องบอกเจ้าของบ้าน

งานทาสีบ้านหรืออาคารเป็นหนึ่งในงานที่ต้องมีการเลือกซื้อวัสดุแบบให้เจ้าของบ้านมีส่วนในการตัดสินใจ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องความชอบของเจ้าของบ้าน ว่าเขาต้องการให้บ้านของเขาออกมามีสีสันแบบไหน ซึ่ง ผู้รับเหมา ก็จะต้องทำตาม แต่อาจจะให้คำแนะนำบ้าง แต่เรื่องการเลือกหลักๆ ก็อยู่ที่ความชอบของเจ้าของบ้านและงบประมาณรวมถึงเรื่องของการใช้งานเป็นหลัก แต่นอกจากตัวของสีที่ใช้ทาแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทาก่อนทาสีจริง นั่นก็คือ สีรองพื้น ซึ่งเรื่องนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ควรเข้ามาช่วยให้คำแนะนำในการเลือก เพราะหากเลือกไม่ดี มีผลต่องานที่ออกมา และอายุของสีที่สั้นลงด้วยแม้จะเลือกใช้สีที่มีคุณภาพ

เหตุผลที่ผู้รับเหมาควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสีรองพื้น ก็เนื่องจาก เจ้าของบ้านส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในการเลือกวัสดุก่อสร้างเหมือนกันคนที่ทำงานเป็น ผู้รับเหมาก่อสร้าง แน่นอน และยังอาจจะไม่ทราบถึงความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสีทารองพื้น ว่ามันมีผลกับสีจริง หรือที่เรียกประสาช่างว่า สีทับหน้า อย่างไรด้วย ดังนั้น ในเวลาที่เจ้าของบ้านเข้ามาเป็นผู้เลือกซื้อ ก็อาจจะคิดเอาว่า สีทารองพื้น มันอยู่ข้างใน ไม่มีใครเห็น ก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญมากและบางครั้งอาจจะตัดสินจากราคาเป็นเกณฑ์ คือ เลือกเอาแบบถูกๆ หน่อย เพื่อไปลงทุนในเรื่องของสีจริงที่จะโชว์ให้คนอื่นเห็น หรือสีทับหน้าแบบที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง… เรื่องนี้ผู้ที่มีความชำนาญย่อมทราบว่ามันเป็นเรื่องที่ ผิด !
 
 เหตุผลก็เนื่องมาจาก สีรองพื้น หรือวัสดุรองพื้น เป็นตัวกลางที่อยู่ระหว่างผนังกับสีทับหน้า หากว่ามันมีคุณภาพต่ำ มีอายุการใช้งานที่สั้น แม้ว่าเราจะใช้สีทับหน้าที่ดีมีคุณภาพมากแค่ไหน แต่ตัวอยู่ตรงกลางมันใช้งานไม่ได้นาน สีที่อยู่ด้านอกก็พลอยเกิดความเสียหาย มีอาการลอกร่อน หลุดออกตามไปด้วย สีแท้ที่น่าจะใช้ได้นานก็กลายเป็นสีที่มีปัญหาเร็วกว่าที่ควรจะเป็น และทีนี้แหละ เจ้าของบ้านที่เจอปัญหาว่าสีหลุดก่อนเวลาตามที่เขาเชื่อว่ามันจะอยู่ได้ ก็จะหันมาโทษให้เป็นความผิดชอบของผู้รับเหมา บางทีอาจจะกล่าวหาว่าทำงานไม่ดี ทำให้สีที่เขาอุตส่าห์เลือกมาอย่างดี มีอายุการใช้งานที่สั้น แม้จะเป็นจริงว่ากว่าจะเกิดปัญหาก็นาน และปัญหามาจากการเลือกสีรองพื้นของตัวเจ้าของบ้านเอง แต่ด้วยความที่ไม่ทราบ ไม่มีประสบการณ์และต้องการหาคนรับผิดชอบ จึงเป็นไปได้อย่างมากว่าเขาจะโทษมายังผู้ที่ควบคุมงานก่อสร้างให้กับเขา… ทำให้เกิดความเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือไปโดยไม่มีความผิด
 
 ดังนั้น หากว่าเจ้าของบ้านต้องการเลือกสีเอง ทั้งสีทับหน้าและสีรองพื้น ผู้รับเหมา ก็ควรที่จะให้คำแนะนำในการเลือก เพื่อให้เขาได้สีรองพื้นและสีทับหน้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกัน ไม่หลุดง่ายไม่มีปัญหาในเรื่องความคาดหวังของเจ้าของบ้านตามมาทีหลัง และนอกจากเรื่องคุณภาพที่ต้องเข้ากัน ก็ยังมีเรื่องของการเป็นสีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ที่ต้องทำความเข้าใจและแนะนำเจ้าของบ้านด้วย

ขอบคุณบทความจาก : houzzMate.com แหล่ง หาช่าง และ ผู้รับเหมา