เข้าพรรษา ก็ควรศึกษาธรรมะ

เนื่องในการถือรีต ร่วมในการเข้าพรรษาครั้งแรก 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เกริ่นนำทำความเข้าใจกับศาสนา

ศาสนาที่วางแผนไว้ว่าจะลองทำความเข้าใจก็คือ พุทธ , เชน (ชินะ) และ พราหมณ์ กลุ่มหนึ่ง อันเป็น ศาสนาที่ผมจัดกลุ่มเอาว่า เป็นศาสนาในกลุ่มวัฒนธรรม อารยัน กับ ศาสนา คริสต์ อิสลาม และยูดา (ยิว) อีกกลุ่มหนึ่ง อันเป็น ศาสนาที่ผมรู้สึกว่าเป็นกลุ่ม โซโรอัสเตอร์ รวมเป็น 2 กลุ่ม 6 ศาสนา…

Read More