Chuyện về những đường gấp khúc
Tra Tran
181

Chị Trà thân mến,

Em không biết mình đã follow và support chị bao lâu r :)) chắc lâu rồi, và cũng thành thói quen nên cũng không đếm nữa. Em cứ luôn có cảm giác tính cách chúng ta có gì đó tương đồng. Dù e còn rất trẻ so với chị :)) nhưng nhiều khi luôn nghĩ rằng chị có thể trở thành tương lai của chính em cũng nên :P Tha lỗi cho e nếu e nói cứ như thể hiểu hết chị, nhưng e nghĩ nếu là em, đối diện với những chuyện chị chia sẻ đây, có lẽ cũng sẽ có những quyết định như chị vậy. 26 tuổi, chị đẹp và chị có sự nghiệp, chị độc lập,…chị biết không, đó là điều ngưỡng mộ của nhiều người. Em cũng rất thích chị vì sự độc lập ấy. Dù con tim đang tan vỡ hay duyên phận với ai đó đã ngừng lại, nhưng ta vẫn là chính ta, ta sẽ lại hàn gắn những nỗi đau, với những người yêu thương ta thật lòng. Dù gì em tin chị vẫn còn những người bạn, và những người thân…Dẫu sao, cùng là những cô gái, e mong chị tìm được một người đàn ông để “sẻ chia”, chứ không phải để dựa dẫm, sẻ chia cả tinh thần và tài chính. E nghĩ sẽ thật tuyệt nếu như người ta hiểu rằng giá trị của tình yêu là như vậy, chứ không phải là sự cầu cạnh hay ban ơn!

Que sera sera…chuyện gì tới sẽ tới!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.