ผมคือ Plane Spotter (57 ภาพเครื่องบินการบินไทย)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 57 ปีของการบินไทย มีคนที่อยู่ในกลุ่ม TAPG (Thailand Aviation Photographer Group) หลายคน ลงภาพเครื่องบินของการบินไทย ซึ่งก็สวยงามมากๆ แต่ส่วนใหญ่คนที่ได้ภาพดีๆ มักจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบินไทย หรือทำงานในสนามบิน ทำให้มีโอกาสได้ภาพที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ผมเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพเครื่องบินและเป็นสมาชิกของ TAPG ด้วย ก็เลยถือโอกาสนี้ลงภาพเครื่องบินของการบินไทย จากมุมมองของชาวบ้านธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่มองเครื่องบินของการบินไทยจากที่ไกลๆ ใช้เลนส์เทเลโฟโต้เก็บภาพไว้ดูเล่นด้วยความรู้สึกชื่นชมและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินแห่งชาตินี้ด้วย

Airbus A300

Airbus A330

Airbus A340

Airbus A350

Airbus A380

Boeing 737–400

Boeing 747–400

Boeing 777–200 / 777–300

Boeing 787–8

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sorawit Powtongsook’s story.