Hangi Oyunu İzledim? // İsimsiz Yıldız

Geçen hafta İkinci Bölüm’e gitmekle kalmadım, üzerine bir de İsimsiz Yıldız’ı izleme fırsatı buldum.

Kayhan Yıldızoğlunun yönetmeliğini yaptığı bu oyunda, içimi en çok ısıtan, beni oyuna en çok çeken oyuncu, saf öğretmen Marin karakterine hayat veren Yiğit Pakmen oldu. Kasabada yaşayan Marin’in yolu bir gece Mono’yla yani Tuba Ünsal’la kesişiyor.

Hepimiz biraz Mono’yuz bu günlerde. Şaşadan, o doldurduğumuz Instagram profillerinden sıkılıp “basitlik” arıyoruz. Ama o basitliğe cesaret edecek kadar da bağımlıyız sahip olduklarımıza.

Marin’le yıldızlara bakmak için bu oyun izlenmeye değer. Ve tabii Kayhan Yıldızoğlu hala sahnedeyken onu görmek gerek…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.