Hoş Geldin Maymun Arketipim

Son 2 aydır içimde bir huzursuzluk var.

Başka bir şeyler daha yapmam gerekiyormuş da yapmamışım gibi.

Ben bir maymunum. Bir şeye ulaşmak benim için asla bir son olmaz. Yeni bir şey arzulamam, yeni bir hedef bulmam gerekir.

Bendeki maymun arketipini, hayat ağacı çalışması yaparken ilk kez sevgili Deniz Şiva Oflaz anlatmıştı bana. Sanırım onu baskın olarak hissedeceğim yaşlara geldim…

Hala beni tam olarak tatmin edecek “o şeyi” bulamamış gibi hissediyorum kendimi. Hala bir imzam eksik…

Yarım bıraktığım onca şeyden hangisini tamamlamalıyım bilmiyorum.

O yüzden aklıma yıllar önce Gül’le yaptığımız olumlama geldi, burada da dursun istedim.

“Aradığım şey beni arıyor. Bana nasıl geleceği konusunda onu serbest bırakıyor ve kalbimin arzusu üzerine odaklanıyorum. Yüksek benliğim onun nasıl gerçekleşeceğini biliyor. Ben sadece gevşiyor ve olmasına izin veriyorum. Arzumun gerçekleşmesi için gereken her şey sevgi ve uyumla bana kendiliğinden geliyor. Bunu ya da daha iyisini kabul ediyorum. Ben hazırım, alıcıyım ve müteşekkirim.”

Haydi bakalım evren, sen konuyu biliyorsun…

Not: Bu olumlamayı ilk kim yazdı, kaynak nedir bilmiyorum. O güzel ruha da sevgilerimle…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.