Büyük Veri ve Yapay Zekanın başını çektiği dönüşüm, e-ticareti tüketicilerin davranışlarını öğrenen ve en kısa zamanda taleplere cevap veren bir akıllı sisteme dönüştürüyor. Zencommerce’ün Türkiye Ülke Müdürü Emre Gülas, girişimci ve firmaların e-ticarette yaşanan dönüşüme adapte olabilmeleri için önem verilmesi gereken trendleri sıraladı: Mobil artık seçenek değil zorunluluk Tüketicilerin internetten en büyük beklentisi hızlı ve […]

Kaynak: E-ticaret Trendleri 2017

Bunu beğen:

Beğen Yükleniyor…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.