Dünyada Nefret Suçları Artıyor !

Dünyanın bir çok ülkesinde nefret suçları artıyor.Bu suçlardan birisi de islamophobia ya da islamofobi.Gelişmiş bir çok batı ülkesinde azınlık durumunda olan müslümanlar gerek sanal hayatta gerekse gerçek hayatta aşağılanıyor ve küçük düşürülüyor.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sosyal Linç’s story.