Bảng báo giá gỗ ghép cao su nội địa giá rẻ, ván trơn, phủ keo bóng và veneer gõ đỏ, sồi, óc chó, xoan và tần bì.

Gỗ ghép cao su là vật liệu nền phổ biến phù hợp với nhiều kiểu trang trí bề mặt bằng các loại sơn gỗ như UV, PU, NC, được phủ mặt bằng keo bóng và hiện nay loại ván gỗ này được dùng nhiều làm cốt nền dùng dán phủ các loại veneer gỗ tự nhiên như gõ đỏ, óc chó, sồi, xoan và gỗ tần bì.

Ván ghép gỗ cao su sau khi sơn, dán phủ bề mặt bằng vật liệu trên có tính ổn định , độ bền cao, đẹp đặc biệt ván gỗ cao su ghép thanh veneer gỗ tự nhiên được đánh giá cao, nguyên liệu gỗ được lựa chọn vật liệu gỗ thay thế giúp tiết kiệm chi phí gỗ so với nguyên liệu gỗ cùng loại.

Ván gỗ giá rẻ

Ván gỗ cao su sau khi xử lý và trang trí bề mặt hoàn thiện được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất như tủ quần áo, tủ bếp, giường gỗ. Chúng được dùng nhiều trong thi công thiết kế nội thất giá rẻ cho nhiều quán cafe, trà sữa đặc biệt thích hợp dùng đóng bàn ghế, quầy kệ trang trang cửa hàng, showroom… (xem thêm về các loại ván gỗ ghép thanh)

Sau đây là bảng báo giá gỗ ghép cao su phủ keo bóng và ván gỗ phủ veneer.

1. Giá bán ván phủ keo 1.2 x 2.4m (gỗ màu sáng)

Gỗ cao su ghép thanh phủ keo bóng

Loại phủ 1 mặt :
Ván 18 một mặt đẹp : 634.000 đ/tấm
Ván 15 một mặt đẹp : 612.700 đ/tấm
Ván 12 một mặt đẹp : call

Loại phủ 2 mặt :
Ván 18 một mặt đẹp : 680.000 đ/tấm
Ván 15 một mặt đẹp : 659.000 đ/tấm
Ván 12 một mặt đẹp : call

Khách hàng có nhu cầu gỗ ghép giá rẻ hơn nữa đã phủ keo bóng chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm ván gỗ màu tối (sẫm).

2. Giá bán ván phủ keo 1.2 x 2.4m (gỗ màu tối)

Ván gỗ phủ bóng 1 mặt :
Ván 20 một mặt đẹp : 640.000 đ/tấm
Ván 18 một mặt đẹp : 610.000 đ/tấm

Ván phủ 2 mặt :
Ván 20 một mặt đẹp : 687.000 đ/tấm
Ván 18 một mặt đẹp : 660.000 đ/tấm

3. Giá ván phủ veneer sồi 1.200 x 2.400mm

Ván gỗ veneer Sồi (oak)

Loại phủ 1 mặt :
Ván 18 VN-Oak-A : 591.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Oak-A : 537.400 đ/tấm
Ván 12 VN-Oak-A : call
Loại phủ 2 mặt :
Ván 18 VN-Oak-AB : 696.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Oak-AB : 644.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Oak-AB : call

Xem thêm về gỗ sồi (oak)

4. Giá ván phủ veneer óc chó 1.200 x 2.400mm.

Ván gỗ phủ veneer óc chó (walnut)

Loại phủ 1 mặt :
Ván 18 VN-Walnut-A : 704.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Walnut-A : 651.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Walnut-A : call

Loại phủ 2 mặt :
Ván 18 VN-Walnut-AB : 905.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Walnut-AB : 852.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Walnut-AB : call

5. Giá ván phủ veneer xoan đào 1.200 x 2.400mm.

Ván ghép veneer Xoan Đào giá rẻ

Ván phủ veneer 1 mặt :
Ván 18 VN-Xoan đào-A : 550.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Xoan đào-A : 497.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Xoan đào-A : call

Ván phủ veneer 2 mặt :
Ván 18 VN-Walnut-AB : 621.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Walnut-AB : 567.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Walnut-AB : call

Xem thêm về cốt nền gỗ ghép xoan.

6. Giá ván phủ veneer tần bì (ash) 1.200 x 2.400mm.

Ván gỗ ghép veneer tần bì (ash)

Phủ veneer tần bì 1 mặt :
Ván 18 VN-Ash-A : 583.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Ash-A : 530.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Ash-A : call

Phủ veneer tần bì 2 mặt :
Ván 18 VN-Ash-AB : 682.000 đ/tấm
Ván 15 VN-Ash-AB : 629.000 đ/tấm
Ván 12 VN-Ash-AB : call

6. Giá ván phủ veneer gỗ Đỏ 1.200 x 2.400mm.

Ván gỗ tự nhiên ghép thanh phủ veneer gõ đỏ chuyên dùng sản xuất đồ gỗ cao cấp

Gỗ phủ 1 mặt :
Ván 18 VN-gõ đỏ-A : 688.000 đ/tấm
Ván 15 VN-gõ đỏ-A : 635.000 đ/tấm
Ván 12 VN-gõ đỏ-A : call

Gỗ phủ 2 mặt :
Ván 18 VN-gõ đỏ-AB : 883.000 đ/tấm
Ván 15 VN-gõ đỏ-AB : 830.000 đ/tấm
Ván 12 VN-gõ đỏ-AB : call

7. Giá ván ghép trơn gỗ cao su giá rẻ 1.200 x 2.400mm (màu sáng).

Ván ghép gỗ cao su giá rẻ

Ván 18 ly một mặt đẹp : 600.000 đ/tấm
Ván 15 ly một mặt đẹp : 575.000 đ/tấm
Ván 12 ly một mặt đẹp : 495.000 đ/tấm
Ván 10 ly một mặt đẹp : Call
Ván 8 ly một mặt đẹp : Call

tương tự như dòng ván gỗ phủ keo bóng nếu quý khách hàng có nhu cầu gỗ ghép cao su trơn giá rẻ chúng tôi giới thiệu dòng ván ghép màu sẫm (tối) giá hấp dẫn dùng lát sàn gác lửng, gác xép dùng ốp tường sản xuất bàn ghế học sinh, bàn ghế văn phòng, bàn ghế cafe, giường tủ sơn màu.

8. Giá ván trơn gỗ cao su ghép thanh giá siêu rẻ 1.200 x 2.400mm (màu tối)

Ván dày 20 ly một mặt đẹp : 640.000 đ/tấm
Ván dày 18 ly một mặt đẹp : 585.000 đ/tấm

9. Dòng gỗ đặt ghép theo kích thước, chất lượng, cách ghép và số lượng yêu cầu :

Ván gỗ cao su, tràm, gỗ tạp, gỗ sồi , gỗ walnut ghép khối vuông, khối hộp dùng làm nền dán phủ thủ công bằng các loại veneer slide như xoan đào, white Poplar, White Birch, Tràm lào, Thông Bắc âu, Thông Newzealand, Phong vàng
okoume, gỗ cao su, dương vàng, beech, kulian mu, Ash nga, Burl Gold, cherry

Hình minh họa veneer Birch, Pine, Walnut

Ván gỗ cao su ghép khối vuông làm nền phủ veneer thủ công.
70x 70x3000mm
80x 80x3000mm
90x 90x3000mm
100x100x3000mm

Ván ghép khối hộp làm nền phủ veneer thủ công
70x100–200x3000mm
80x100–200x3000mm
90x100–200x3000mm
100x100–200x3000mm

Gỗ khuyết tật tự nhiên ghép khối làm đố cửa, vai giường.
25x195–2060mm
30x195–2060mm
25x1220x2200mm
30x1220–2300mm

Bạn có nhu cầu báo giá gỗ ghép cao su, ván ghép gỗ thông, sồi, tần bì, óc chó, hồ đào, giá tỵ, phong vàng, dẻ gai alo nhé.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade