Dụng cụ nhà bếp bằng gỗ thân thiện với môi trường đâu chỉ có thớt gỗ, vá, sạn, tô chén, đũa gỗ truyền thống mà còn…

Dụng cụ nhà bếp bằng gỗ thân thiện với môi trường là vật liệu xanh hoàn hảo thay thế cho đồ dùng vật dụng nhà bếp bằng vật liệu nhựa giúp hạn chế rác thải nguy hại ra môi trường.

Xu hướng tiêu dùng xanh sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường được nhiều quốc gia khuyến khích và ngày càng nhiều người tiêu dùng ủng hộ.
Khẩu hiệu hãy trở thành người tiêu dùng thông minh bằng cách sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường biến thành hành động thực tế nhiều doanh nghiệp kinh doanh đồ ăn thức uống hiện thực hóa bằng cách dần dần loại bỏ vật dụng bằng nhựa như ống nhựa và ly nhựa và thay thế bằng vật liệu thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe như ống hút bằng cỏ, dùng ly thủy tinh đựng món nước giải khát, cafe cho khách hàng. Hưởng ứng phong trào tiêu dùng xanh người mua sắm bắt đầu có thói quen sử dụng túi giấy, túi vải…

Trong các mặt hàng sản phẩm có tác động tích cực và được đánh giá là thân thiện với môi trường không thể thiếu các loại dụng cụ nhà bếp bằng gỗ là mặt hàng được làm chủ yếu từ nguyên liệu gỗ rừng trồng trong nước như cây gỗ cao su, gỗ tràm và xà cừ… là loại cây trồng vừa giúp tạo công ăn việc làm và tạo thu nhập cho nhiều người lao động trong lĩnh vực khai thác và chế biến gỗ rừng trồng.

Thớt gỗ, vá sạn, tô chén, đũa gỗ, khay, đĩa, cối chày gỗ… đều là những loại dụng cụ nhà bếp khá phổ biến được nhiều người biết tới đây còn là vật dụng dùng trong nhiều gian bếp truyền thống của người Việt.

Thớt gỗ dụng cụ bếp không thể thiếu trong gian bếp

Ngày nay nhờ máy móc thiết bị và công nghệ gỗ phát triển thế hệ máy CNC và robot được tự động hóa giúp con người tạo ra nhiều sản phẩm gỗ mà trước đây phải mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành từ lúc hình thành ý tưởng đến khâu thiết kế và hoàn thiện sản phẩm.

Thế hệ máy chế biến gỗ tân tiến không những giúp hoàn thiện nhiều sản phẩm dụng cụ nhà bếp truyền thống không chỉ đẹp mà còn rất phong phú về kiểu dáng được nhiều người tiêu dùng trong nước tin dùng và được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Tìm hiểu mặt hàng dụng cụ bếp từ các loại gỗ nguyên khối và gỗ ghép thanh ?
Các loại gỗ tự nhiên nguyên khối như gỗ xà cừ, gỗ nghiến, gỗ cầy, gỗ long não, gỗ sồi, óc chó, gỗ hương… được xem là vật liệu truyền thống dùng chế tác và hoàn thiện nhiều loại dụng cụ nhà bếp như thớt gỗ, tô, khay, đĩa, muỗng, đũa gỗ… tuy nhiên việc khai thác và xẻ gỗ nguyên khối dùng sản xuất vật dụng, đồ dùng nhà bếp vừa gây lãng phí nguồn tài nguyên vừa làm đội giá thành sản xuất cùng với việc không đảm nguồn cung cho nhiều xưởng sản xuất đồ dùng vật dụng cho gian bếp bằng gỗ. Ngày nay nhiều đơn vị sản xuất thớt, khay, tô, đĩa gỗ bằng nguyên liệu gỗ ghép vừa giúp tận tối đa gỗ nguyên liệu vừa tạo ra nhiều mặt hàng gỗ có cấu trúc độc đáo nhờ ứng dụng kỹ thuật ghép gỗ hiện đại như ván ghép endgrain, live edge, ghép nhiều loại gỗ, ghép xương cá bằng phương pháp thủ công theo thiết kế riêng tạo sự khác biệt gây ấn tượng cho khách hàng Châu Âu, Mỹ.

Ứng dụng gỗ ghép trong sản xuất thớt gỗ, dụng cụ nhà bếp phổ biến.

Alo để hợp tác viết quảng cáo, sales, seo mặt hàng dụng cụ nhà bếp bằng gỗ.

Ads dụng cụ bếp
Sổ tay viết quảng cáo

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade