Gỗ óc chó Bình Dương

Gỗ óc chó nguyên liệu gỗ nhập được nhiều đơn vị chuyên thi công nội thất cao cấp tin dùng, sản phẩm từ gỗ walnut được ưa chuộng trên khắp cả nước và tại Bình Dương nguồn gỗ này được cung cấp bởi 2 nguồn cung chủ yếu sau :

Hình ảnh đồ gỗ nội thất phòng ngủ gỗ óc chó
  • Đơn vị nhập khẩu gỗ óc chó xẻ tẩm sấy trực tiếp từ nước ngoài có kho tại Bình Dương và các khu vực lân cận như Đồng Nai, Tp. Hcm và nhiều tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Hà Nội là nơi có nhu cầu cao về nguyên liệu gỗ này.
  • Xưởng chuyên cưa xẻ tẩm sấy gỗ óc chó từ nguyên liệu gỗ tròn nhập khẩu.
Gia công gỗ óc chó

Điểm khác biệt giữa các đơn vị cung cấp gỗ óc chó nhập khẩu tại Bình Dương đó là :

Gỗ óc chó nhập khẩu trực tiếp được xẻ theo quy cách do xưởng xẻ nước ngoài quy định, thông dụng nhất là kích thước gỗ xẻ như sau :

Kích thước gỗ walnut xẻ thanh :
Ván 3/4 : 19mm
Ván 4/4 : 25.4mm
Ván 5/4 : 31.8mm
Ván 6/4 : 38.1mm
Ván 8/4 : 50.8mm
Ván xẻ rộng : 75mm — 300mm
Chiều dài ván xẻ : 1.2mm — 4.8mm
Độ ẩm dưới 12%

Hình ảnh minh họa : Gỗ walnut xẻ sấy

Ký hiệu phân loại chất lượng thông dụng : Fas — Select [L1], 1C [L2], 2C [L3], 3C [L4] và tiêu chuẩn ván ABC của châu âu.
Tiêu chí đánh giá :
Loại gỗ xẻ đã rong rìa, rọc cạnh :
[L1] : Gỗ không bị mọt, nứt không quá 10%, tỉ lệ cong vênh dưới 10%, giác gỗ chiếm 3%
[L2] : Gỗ không bị mọt, nứt không quá 20%, tỉ lệ cong vênh dưới 20%, giác gỗ chiếm 10%
[L3] : Tỷ lệ gỗ nứt và cong vênh cao, có nhiều mắt chết
[L4] : Chất lượng kém
Loại gỗ xẻ còn nguyên bìa :
Tiêu chuẩn ABC : Gỗ xẻ sấy chưa rong rìa rọc cạnh.

Xưởng xẻ gỗ tròn có kích thước xẻ linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng chất lượng tùy theo thoả thuận giữa người mua và xưởng xẻ.

Hình ảnh minh họa : Gỗ óc chó lóng tròn

Danh sách một số nhà cung cấp gỗ óc chó tại Bình Dương.
Công ty TNHH Tigerwood
Công ty TNHH gỗ Phương Đông
Công ty TNHH TM XNK Gỗ Phương Nam
Công ty TNHH O&O (Occidental & Oriental)
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gỗ Á âu
Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam (Cửu Long Group)

Xem thêm bài viết liên quan có chủ đề : gỗ sồi nhập khẩu tại Bình Dương

Sổ tay viết quảng cáo

Written by

Sổ tay viết quảng cáo mặt hàng gỗ nguyên liệu, vật liệu trang trí màn rèm, sàn gỗ, giấy dán tường, sản phẩm mộc, bàn ghế giường tủ, dụng cụ nhà bếp, đồ chơi gỗ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade