Ván veneer sồi, óc chó, gõ đỏ, tần bì, xoan đào là gì? Mua ở đâu giá rẻ ?

Ván veneer là vật liệu dùng trang trí bề mặt nhiều vật liệu ván nền như ván mdf, plywood, ô tim, okal và gỗ ghép, sàn gỗ kỹ thuật…

Liên hệ mua ván gỗ veneer

Ván veneer hay còn gọi là ván bóc ván lạng đuợc tạo thành bằng cách làm mềm hoá khối gỗ tròn, khối gỗ xẻ hộp sau đó được lạng, bóc thành tấm ván mỏng theo yêu cầu, nhưng thông dụng nhất vẫn là chiều dày 0.3, 0.5, 0.6 và 1mm.

Kỹ thuật lạng, bóc gỗ tạo ra nhiểu kiểu vân gỗ nhưng thông dụng nhất vẫn là kiểu vân sọc và vân núi.

Kích thước ván bóc thông dụng là 1220 x 2440mm và tấm ván dạng slide có chiều rộng trong khoảng từ 150–300mm.

Ván veneer gỗ sồi, óc chó, gõ đỏ, xoan, tần bì (có tên tiếng anh lần lượt là veneer oak, walnut, doussie, sapele, ash) được xem là 5 loại ván veneer thông dụng dùng sản xuất tấm ván kích thước thông dụng 1.2 x 2.4m có chiều dày 12,15, 18, 20, 25mm đối với gỗ ghép, đối với gỗ công nghiệp như mdf ngoài chiều dày trên có thể dán phủ lên tấm ván mỏng 3mm, 5mm, 7mm.

Tấn ván gỗ phủ veneer óc chó và gõ đỏ

Ngoài 5 loại ván veneer phổ biến trên còn có ván veneer thông ( pine), tràm (acacia), okume, dẻ gai (beech), gỗ thích (maple)…

Ngoài việc dùng sản ván gỗ phủ veneer theo kích thước chuẩn các loại vật liệu veneer còn được dán phủ theo kích thước yêu cầu, đặc biệt chúng có thể ứng dụng dùng dán phủ tạo hoa văn nghệ thuật, dán phủ bề mặt ván cong phù hợp với công trình gỗ cao cấp.

Bạn cần mua gỗ ghép phủ veneer sồi, óc chó, xoan, gõ đỏ, tần bì? Click here để xem báo giá.

Sổ tay viết quảng cáo

Written by

Sổ tay viết quảng cáo mặt hàng gỗ nguyên liệu, vật liệu trang trí màn rèm, sàn gỗ, giấy dán tường, sản phẩm mộc, bàn ghế giường tủ, dụng cụ nhà bếp, đồ chơi gỗ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade