Για την παρουσία ενός (πρώην?) φασίστα στην παρέλαση στο Χαλάνδρι

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου τους Χαλανδραίους.

Στιγμιότυπο από την παρέλαση και από εκδήλωση της ΧΑ το 2014

Στην πρώτη σειρά μαζί με τους “επισήμους”, τον Δήμαρχο Σ. Ρούσσο, την αντιδήμαρχο Ε. Χριστούλη, τον δημοτικό σύμβουλο Γ. Λαδόπουλο και τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Τσιρώνη, εμφανίστηκε ο Νίκος Μουζάκης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με την “Χρυσή Αυγή” στις εκλογές του 2014. Είναι από μόνο του τραγικό ότι, στελέχη Δημοτικής Αρχής που αναφέρονται στην αριστερά, μαζί με βουλευτή που έχει εκλεγεί με κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερό και στην παρέλαση εκπροσωπεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ανέχονται την παρουσία ενός ανθρώπου που συμμετείχε σε νεοναζιστικό ψηφοδέλτιο.

Αλήθεια δεν απασχόλησε κανέναν τους, εάν ο συγκεκριμένος έχει, έστω φραστικά, αποκηρύξει την συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της ΧΑ το 2014 και εάν έχει διαχωριστεί από την φασιστική συμμορία και τις πρακτικές της;

Όμως η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Ο συγκεκριμένος επιχειρεί να αναβαπτισθεί “δημοκρατικά” μέσω της συμμετοχής του στη Νέα Δημοκρατία, όντας εκλεγμένο μέλος της Διοίκησης της Τοπικής Χαλανδρίου. Δεν έχει καν την τσίπα να αποκηρύσσει την “μικρή παρένθεση” στο κόμμα των Νεοναζί (όπως ο ίδιος την χαρακτηρίζει στο προσωπικό του site), καθώς επικαλείται την “ετυμηγορία των μελών της Μεγάλης Νέας Δημοκρατίας” που χωρίς “ενστάσεις και αντιρρήσεις” δέχθηκαν την επιστροφή του. Αλήθεια, ο Μιχάλης Κόσσυβας, δημοτικός σύμβουλος με τον Γιώργο Κουράση, που συμμετέχει με τον συγκεκριμένο στην διοίκηση της Τοπικής ΝΔ, δεν έχει «ενστάσεις και αντιρρήσεις» για το παρελθόν του συγκεκριμένου; Τις έχει εκφράσει ή συμπεριλαμβάνεται σε όσους δεν το έκαναν;

Από το προσωπικό site του Μουζάκη για την “επιτυχία” του στις εκλογές της τοπικής ΝΔ Χαλανδρίου, το 2018

Παράλληλα, ο Μουζάκης μέσα από το προσωπικό του site δηλώνει ότι θα συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος με τον συνδυασμό του Γιάννη Λαδόπουλου! Από ότι φαίνεται το ξέπλυμα του συγκεκριμένου νεοναζί από την Νέα Δημοκρατία και τα “πολλαπλά της πρόσωπα” στο Χαλάνδρι, φτάνει μέχρι και την ένταξη σε ψηφοδέλτιο για τις δημοτικές εκλογές! Γνωρίζει ο κ. Γιάννης Λαδόπουλος για την «μικρή παρένθεση» του Μουζάκη; Γνωρίζει ποια είναι η «αυτοκριτική» του (εάν υπάρχει…) για το πρόσφατο παρελθόν του; Δεν τον προβληματίζει ότι ο συγκεκριμένος περηφανεύεται ότι δεν δέχθηκε ερωτήσεις για το παρελθόν του από τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και συνεπώς δεν έχει δώσει και απαντήσεις; Τον ενδιαφέρει να υπάρχουν αυτές οι αναγκαίες απαντήσεις για έναν άνθρωπο με αυτό το παρελθόν, που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιό του;

Κεφαλίδα από το προσωπικό site του Μουζάκη με το λογότυπο της παράταξης του Γ. Λαδόπουλου και της συμμετοχής του ίδιου στο ψηφοδέλτιό του, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Δυστυχώς όμως τα πράγματα γίνονται χειρότερα: ο Δήμαρχος Ρούσσος επιχειρώντας να απαντήσει σε ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θέμα, αποδέχεται ότι γνώριζε για τον συγκεκριμένο και αποποιείται των ευθυνών του με την φοβερή δήλωση “είναι δυνατόν η δημοτική αρχή να παρεμβαίνει και να επιλέγει τους εκπροσώπους των κομμάτων;” κατά την εκπροσώπησή τους στην παρέλαση. Ο Πόντιος Πιλάτος σίγουρα θα ζήλευε μετά από αυτήν τη δήλωση! Αντί, έστω, να επικαλεστεί ολιγωρία ή άγνοια, ο Δήμαρχος Ρούσσος επιλέγει να αποδεχτεί ότι “από άποψη” δεν έκανε κάτι για το θέμα. Δεν τον απασχολεί εάν στέκεται δίπλα από έναν άνθρωπο με αυτό το παρελθόν; Θεωρεί ότι αρκεί η «αναβάπτιση» μέσω της συμμετοχής στη Νέα Δημοκρατία, για να αποδεχθεί μια τέτοια συνύπαρξη; Δεν τον ενδιαφέρει να μάθει την «άποψή» του για την «μικρή παρένθεση» για την οποία περιχαρής δηλώνει ότι «δεν ρωτήθηκε» από την ΝΔ και τα μέλη της;

Η ανάρτηση- απάντηση του Δημάρχου Ρούσσου για το ζήτημα

Η δική μας άποψη μας είναι ξεκάθαρη:

Τον εν λόγω δεν τον γνωρίζαμε, οπότε για εμάς πέρασε απαρατήρητος. Τώρα όμως τον γνωρίζουμε και δηλώνουμε ότι όποιος σχεδιάζει να τον συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο του, καλά θα κάνει να το ξανασκεφτεί. Το ίδιο οφείλει να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, που με την ανοχή και την άκριτη περίθαλψη του “ανανήψαντα” νεοναζί, ξεπλένει, όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και όσους συμμετέχουν στη συγκεκριμένη φασιστική συμμορία και καταλαμβάνουν θέσεις εντός της. Πως είναι δυνατόν να ανέχονται έναν άνθρωπο με τόσο πρόσφατο νεοναζιστικό παρελθόν, χωρίς να τους ενδιαφέρει ποια είναι η στάση του για το παρελθόν του;

Οι φασίστες δε χωράνε στις γειτονιές μας, ούτε στις θέσεις των εκπροσώπων των πολιτών του Χαλανδρίου, τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων και πολύ περισσότερο σε συνδυασμούς υποψηφίων δημάρχων.

Εμείς στις γειτονιές θα είμαστε και θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε να μένουν καθαρές από τους φασίστες, τις πρακτικές και την ιδεολογία τους.

Μια τέτοια στάση είναι καθήκον κάθε δημοκρατικού πολίτη.

Αν μη τι άλλο, τα στοιχειώδη ερωτήματα που θέτουμε, πρέπει να απαντηθούν.

Χαλάνδρι καθαρό από φασίστες — έξω οι φασίστες από τις γειτονιές.

Πρωτοβουλία Πολιτών

«Χαλάνδρι Ενάντια»

26/3/2019

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade